Humanisters og venligboeres ekstreme arrogance

På behagelig afstand af Europa har jeg de senere år iagttaget den i perioder nærmest ubegribeligt store strøm af migranter, der ankommer til især Italien – men også til Grækenland og Spanien m.fl.

Jeg har forsøgt at relatere mig til antallet, som i omfang svarer til, at der nogle døgn ankommer 2-3 gange så mange migranter til Italien, som der boede mennesker i den landsby, jeg voksede op i. På ét døgn…

Som menneske er jeg naturligvis berørt af de rædselsscener, der jævnligt udspiller sig, når overfylde både – drevet frem af glubske menneskesmuglere og godt hjulpet af NGO’ere – kæntrer, og mennesker dør.

Unge, gamle og børn. Hvis man ikke græmmes over det, er man ikke et rigtigt menneske.

Jeg føler også med de mennesker, der efterlader en usikker fremtid i fattigdom for at søge lykken andetsteds. Hvem ville ikke gøre det? Jeg ville, hvis jeg var i deres situation. Lad disse ord være indledningen til et mere firkantet syn på det, der sker i øjeblikket:

[box] Lad mig lige definere: Når jeg omtaler venligboere, gør jeg det som en yderst bred betegnelse, der skal dække alle, der er positivt indstillede til den massive migration i Europa. Det er umuligt at være mere nuanceret end det – beklager.[/box]

Hvem skabte velfærden?

Særligt efter afslutningen af 2. Verdenskrig har Vesteuropa udviklet sig til en række lande, der er kendetegnede ved meget høj levestandard sammenlignet med resten af verden. Ikke blot levestandard – men også generel tilfredshed i befolkningen, uddannelsesniveau, frihed og alle de andre dyder, de fleste af os påskønner. Nu skriver jeg, at Vesteuropa har udviklet sig, men det passer jo ikke helt. Det er nemlig ikke noget, der bare er sket.

Hvem skabte den europæiske velfærd? Click To Tweet

Det er vores bedsteforældre og forældre, der har udviklet det Vesteuropa, vi kender (eller kendte til for ikke så længe siden). Og det er samme dybe flid, respekt og vilje til forbedring, der har bragt lande som Polen, Tjekkiet, Ungarn m.fl. med på vognen, efter Sovjetunionen faldt og russernes indflydelse forsvandt så hurtigt, som en flaske vodka gør det i hånden på en russer.

Disse brave mennesker rejste sig efter henholdvis 5 års total krig i Europa eller årtiers brutal undertrykkelse. Sidstnævnte – vores østeuropæiske venner – rejste sig reelt først i 1980’erne, og måske er det derfor, de på visse områder er uendeligt mere klart seende end de selvfede og overforkælede europæere i Vesten?

Ved hårdt arbejde, afsavn, menneskelighed og respekt for hinanden skabte vores forfædre det rige Europa, der siden 1945 og frem til nu – med undtagelse af den brutale krig på Balkan – har levet i fred og fordragelighed.

Med fred, fordragelighed og fyldte maver kommer glemslen nemt til vi mennesker – og der blev glemt i Europa!

Glemte var de hårde år under krigen, glemte var mange års rationeringer, drab på uskyldige og andet grumt. Der var ganske enkelt ikke elendighed nok i Europa at tage sig af, da først Østeuropa var frit.

Selv arbejderbevægelsen – omend den selv stadig tror, den har en berettelse – løb tør for reelle projekter og kastede sig i stedet over at ødelægge flittige mennesker levebrød. Og politikerne (mange af dem) samt den alt, alt for store strøm af nyudklækkede humanister fra universiteterne, der trods måske 30 år på planeten aldrig havde stiftet bekendtskab med hverken et rigtigt job eller det virkelige liv? De manglede også projekter – i den grad.

Når humanister mangler et projekt

Hvad gør man som humanist, når Rote Arme Fraktion ikke længere eksisterer, når Blekingegadebanden ikke længere modtager donationer og PLO er opløst? Hvor sender man penge, støtte og opbakning hen? Til de hjemløse i gaderne? Nej – de lugter og der er ikke prestige i dem.

Til de gamle på plejehjem, der sidder i daggammelt lort i en ble, ingen har tid at skifte, fordi der ikke er penge til både at underholde store dele af befolkningen på overførselsindkomst og sikre ordentlige forhold til dem, der tjente de penge ind, der nu bruges?

Næ – dels skal de jo snart dø alligevel, og der er heller ikke rigtig prestige i dem.

Giv en hånd til Afrika (m.fl)

Netop som humanisterne og de tossegode var ved at give op, kom løsningen. Den kom serveret omend ikke på et sølvfad så i gummibåde i rigelige mængder. Og den kom i yderst påfaldende sammenfald med den humanitære katastrofe, som borgerkrigen i Syrien udgør – og som har sendt og stadig sender millioner af mennesker på flugt. Størstedelen af de flygtende er så godt nok mænd i alderen 20-30 år, og deres kvinder og børn sidder tilbage i flygtningelejrene.

Lynhurtigt forsøgte store dele af politikerne, samtlige humanister og venligboere – og desværre også en del ellers relativt intelligente mennesker – at overbevise en skeptisk befolkning i Europa om, at disse stakkels krigsflygtninge jo for størstedelens vedkommende var højt uddannede mennesker som for eksempel læger, psykiatere etc. Virkeligheden skulle vise sig at være en HELT anden – men det er ikke det, dette indlæg skal handle om.

Giv den RIGTIGE hånd til Afrika Click To Tweet

I ly af den humanistiske bølge begyndte en veritabel folkevandring over Middelhavet – for størstedelens vedkommende mennesker fra lande, der ikke er i krig men “bare” fattige. Og hvor der er store strømme af migranter på jagt efter et bedre liv, er der menneskesmuglere, der tjener kassen. Sådan er det.

De satte det hele i system, og senere i et direkte samarbejde med NGO’ere, der får at vide, hvor og hvornår der afskibes migranter, så de kan komme ilende til og undsætte dem.

Og lad mig lige her indskyde, at enhver, der kan finde på at sige, at man bare skal lade dem drukne, skal skride væk fra min hjemmeside nu og her! Hvis du er af den holdning, er du mindst lige så ussel som menneskesmuglerne.

Undskyld det lille udbrud, men den slags slags menneskeligt affald, der kan ønske den slags for mennesker, findes faktisk!

Naturligvis skal hver eneste migrant, der observeres i havet i havsnød, hjælpes ombord på et skib. Undlader man det, er man værre end ISIS.

Når fotografer skaber en kunstig virkelighed – billedet er et klassisk bevis på, hvordan vi manipuleres til sympati. Udsnittet i den hvide firkant er det officielle billede – resten inkl. manden, der står op i vandet, blev skåret fra.

Men så er det, at mine og alt for mange andres veje skilles:

Sejl dem tilbage – med det samme

De skibe, der er flydende, skal med passagerer ombord slæbes tilbage til afgangsstedet på det afrikanske kontinent. De stakler, der er kæntrede etc. skal hjælpes ombord på skibe, hvor de kan blive tjekket af en læge og få noget at drikke og spise på turen tilbage til Afrika.

Og hvorfor skal vi så det, spørger du måske? Inden du nu begynder at minde mig om de danskere, der måtte flygte til Sverige under krigen, de Ungarere, der kom da russerne kørte den Røde Hær ind i Budapest m.fl, må jeg lige have lov at minde dig om nogle helt faktuelle og ubestridelige forhold:

 • Danskerne, der flygtede til Sverige, var af samme kultur og rejste i øvrigt hjem igen, da freden kom
 • Ungarerne, der flygtede til Danmark (blandt andet), kom, gik i arbejde, integrerede sig og blev for de flestes vedkommende. Deres efterkommere er – trods efternavnene – pæredanske, hårdt arbejdende mennesker.

Men hvorfor skal vi så ikke tage mod de enorme strømme af afrikanere? De er jo mennesker, som vi er det, de er emigreret fra elendighed og dystre udsigter. Og hvad med de mange arabiske flygtninge og migranter? Mange af dem er jo reelle flygtninge, der har forladt krig og ødelæggelse – hvorfor skal vi ikke indlogere dem i Europa?

Gamle tal – men de mest troværdige, jeg kunne finde. Sveriges ledelse maskerer i dag data i voldsom grad. Kilde

 

Hvorfor kalder du humanisterne og venligboerne for arrogante?

Det gør jeg, fordi jeg finder det helt ubeskriveligt arrogant at pådutte den brede befolkning det, som en stor del af politikerne, alle venligboere og deres slæng gør: En kulturelt uforenelig invasion af mennesker, der bare ikke har samme afsæt som europæerne.

Og nej – jeg mener ikke, at de skal mæske sig i svinekød for at passe ind. Jeg taler om helt andre og basale elementer, der har afgørende betydning for det, der sker i Europa lige nu. Jeg taler om moral, menneskesyn, kvindesyn især, akademisk kunnen etc. Lad os tage nogle fakta:

 • Det er ikke hverken læger, ingeniører eller andre højt uddannede, der hopper ombord i en gummibåd i Libyen
 • Flertallet af syrere, irakere og afghanere, der drager mod Europa, er mænd i alderen 20-35 år. Nogle organisationer siger, det er op mod 80%
 • Taler vi om afrikanerne, er der en meget stor andel af analfabeter
 • Blandt arbejdsvante er der primært tale om kunnen som for eksempel at lave mursten ud af ler og andre håndværk, der reelt ikke eksisterer i Europa mere
 • Hovedparten fra begge områder er enten religiøse eller stærkt religiøse – og flertallet er muslimer

Samtidig med den enorme indvandring – selv de mere forsigtige skønner, at der er ca. 1,2 millioner mennesker på vej mod Europa – ruller den teknologiske udvikling videre. Og det betyder, at der bliver stedse færre manuelle jobs – og kravene til jobansøgere bliver stedse højere.

Læg dertil, at de mennesker, der er ankommet eller er på vej til Europa, har en kultur, der indebærer et meget højt fødselstal, og som under europæiske vinger vil indeholde en eksorbitant lavere børnedødelighed – og så har du opskriften på en befolkningseksplosion i Europa.

Kulturen – hvad med den?

Men det er ikke blot en befolkningseksplosion med mennesker, der har samme mål, moralsk afsæt etc. som de gamle europæere. Det er en befolkningsgruppe, der via århundreder har udviklet den kultur, der nu engang er deres – og som jeg ikke vil kritisere. Jeg vil blot stilfærdigt sige, at den er anderledes, at den ikke omfatter samme tilgang til flid, til respekt og til en hulens masse andre ting som den europæiske kultur.

Lad mig også minde om, at vi ikke skal så langt tilbage i tiden, før det for eksempel i Danmark var et ukendt begreb at tale om æresdrab, om tilsløring i offentligt rum, om barnebrude og – ikke mindst – om horder af indvandrerbander, der voldtager, plyndrer, afpresser og overfalder nærmest, som det passer dem.

Vi døjede lidt i perioder med nogle fladpandede rockere og den slags – men jo på ingen måde som det, vi ser nu. Og tro mig: Det er 100 gange værre i mange dele af Frankrig, England og i Sverige, end det er i Danmark.

Derfor kalder jeg humanisterne og deres slæng for arrogante: De er revnende ligeglade med, hvad generationer før dem har opbygget i Europa.

Selv har de ikke opbygget en hujende fis – og de har aldrig måttet kæmpe for det, de har.

Og nu er de – i en misforstået humanismes navn – parate til at omkalfatrere de europæiske samfund til præcist det, der er dagens orden i de lande, migranterne kommer fra.

Hvis det ikke er hovent og arrogant, ved jeg snart ikke…

Men hvad skal vi så gøre som mennesker da?

Det skal jeg gerne give mit personlige bud på:

 • Vi skal sikre en human redningstjeneste i Middelhavet, der samler dem op, der prøver at komme over til Europa. De skal enten reddes op af vandet eller bugseres tilbage til afrikansk kyst.
 • Såfremt afskibningslandene protesterer, skal opsamling af migranter ske lige udenfor territorialgrænsen – og bugseringen tilbage skal ske i henhold til gældende maritime love – evt. med flådebeskyttelse
 • Vi skal sikre en kommunikativ indsats i samtlige de lande, folk rejser fra for at komme til Europa, der fortæller, at Europa er lukket land, medmindre man ansøger via ambassader etc.
 • Vi skal sætte en nådesløs jagt ind på menneskesmuglerne, der skal bekæmpes med militær magt om nødvendigt
 • Vi skal afsætte ca. samme beløb, som strømmen af migranter koster i dag, til at hjælpe i nærområderne med prævention, oplysning mod religiøst betinget modstand mod prævention og abort – flere beregninger viser, at vi kan hjælpe 7 i nærområderne for det beløb, det koster at hjælpe én i Europa
 • Vi skal reelt lave et “Fæstning Europa”.

Hvor ender Europa?

Alternativet til disse ret drastiske tiltag behøver vi faktisk ikke gisne om. Alternativerne er nemlig allerede til stede i vidt omfang i Europa. I flæng kan nævnes de mange, mange såkaldte “No Go zoner” i Sverige, Frankrig og Storbritanien – eller mere hjemlige steder som Vollsmose, hvor der hersker tilstande, som de færreste, der ikke bor der eller har venner, der bor der, ved noget om.

En anden effekt af at lade de enorme mængder af mennesker ind, er et voldsomt stigende antal mennesker, der ikke kan få en plads på arbejdsmarkedet og derfor ender i offentlig forsørgelse. Det er matematisk bevisligt.

Og det er statistisk bevisligt, at omfanget af kriminalitet stiger med faktor mange – se blot på fordelingen af anholdte og indsatte overalt i europæiske fængsler.

Vi skal også – som anstændige mennesker – turde indse, at der er så store forskelle kulturelt, at sameksistens næppe er mulig. Det er der faktisk også statistisk evidens for. Det har intet med race at gøre, og det har intet at gøre med, at den ene kultur er bedre end den anden – det har alene med stille og rolige faktuelle forhold at gøre.

Jeg kunne jo – lettere provokerende – spørge dig, om du nogensinde har har hørt om advarsler om at færdes i Chinatown eller Little Italy efter mørkets frembrud? Har du nogensinde set eller hørt om horder af vietnamesiske bådflygtninge angribe politiet, angribe glade studenter under studenterkørsel – eller råbe “luder” efter vestligt klædte piger?

Hvad vil jeg med det her?

Jeg ville primært have det ud af systemet – og så vil jeg gerne udfordre enhver, der har gidet læse med.

Er det humanisme at ville sønderlemme et samfunds opbygning for at “hjælpe” mennesker, der aldrig har bidraget til det samfund?

Er det et sundhedstegn, når Europa er fuld af faktuelle beretninger som dem, vi kender fra Danmark, hvor for eksempel Levakovic får lov at blive i landet, mens intelligente, hårdt arbejdende mennesker smides ud?

Hvilket samfund har du lyst at efterlade til de næste generationer?

Vil du – hvis du er en af humanisterne – være tilfreds med at efterlade dine børnebørn til et samfund, hvor de ghettoer og kriminalitetsproblemer, vi ser i dag, er vand ved siden af?

Er det unfair at passe på sine egne, før man passer på andre?

Skyd!

Rigtige kvinder og mænd deler da! Gør du?

71 kommentarer til “Humanisters og venligboeres ekstreme arrogance”

  1. Det så fuldstændig ,hamrende godt skrevet,og så rigtigt,at der ingen med bare lidt fornuft,ville være uenig i det skrevne👍Men det er der!For så er der jo mange mennesker “tossegode,såkaldte humanister ,og politikere der skal indrømme at deres måde at løse tingene er helt offside!selvom de mener det godt,kun gør skaden 10 gange værer”
   Og lige et spørgsmål til humanisten,der sviner folk der godt kan lide Støjbergs måde at handle på,da hun som de fleste i Danmark også har indset ,der skal gøres noget nu,og det er som i indlægget,fuldstændig korrekt at migranter skal tilbage hvor de kom fra!og flygtninge skal hjælpes i ordenligt i NÆROMRÅDET!!!!

   At hun lige har kvajede den med samhørighed af gifte par,som jeg er helt enig i,at selfølgelig skal man ikke skille et forelsket par,når vi taler om en 17årig og en 18-20årig mand ad!Nej kæmpe fejl,ups☺️Men så kaster opposistionspartiet og resten af såkalte humanister,frådende over hende,for der kunne se deres snit til at få denne stålseje kvinde,der har flere hår på brystet en alle mændene på borgen,afsat!holdaop hvor i naive?selføljelig har hun dummet sig,og fatter ikke selv at hun ikke har gjort nok ved det inden det kom så langt?,Men selvføljelig skal hun ALDRIG indrømme hun løj,for så er hun færdig,og vi har mistet Danmarks beskytter nr 1 mod flere sut på lappen migranter,og mod nok til at få gjort hva der skal til at prøve at holde dem ude af vores land,og flygtningene hjælpes i nærområdet.

   Og til slut,fortælle “humanisterne”,jeg selv har været soldat i mange år,og 3 udsendelser både i FN,s navn,Og heldigvis NATO ,siger jeg,fordi FN svigtede total i Balkankrigen,hvor jeg og andre var tæt på at miste livet,og andre kom hjem i en kiste,fordi vi ville gøre en forskel til det bedere!Nato meget bedere,for der må vi slå igen,have pondus til det ” masser af ildkraft”Og sætte ind,inden en massakre og ikke som i 95 srbrenica ,hvor jeg også var,bare i kraijna området,det var Hollændernes ansvarsområde ,og havde givet deres ord på at de muslimske flygtninge var under beskyttelse af FN og Hollandsk FN- militær!

   Fakta,er FN bare så passivt til,en massakre på ca8000 drenge-unge mænd-ældre mænd blive henrettet,lige foran et hollandsk kompagni ,der intet kunne gøre,for så havde de også ligget i en massegrav!og overgreb og voldtægter af små piger,kvinder😔Det var vi andre også ude for,bare ikke i så kæmpe skala som Srebrenica !Det gør noget ved en indeni der aldrig går væk desværre ,og faktisk,er der flere PTSD soldater en i tror.

   Og desværre er der ikke ret meget hjælp at hente hos staten,eller jer,såkaldte humanister,der aldrig har rørt en finger eller har sat livet på spil,eller i det hele taget er fuldstændig ligeglade med os???jeres egne,næææ i går mere op i at alle muslimer og flygtninge bliver behandlet åhh så dårligt,men jeres egne,skænker i ikke en dyt,skam jer! Kender flere nu som er døde ved egen hånd,Efter mange års kamp mod et system,af såkaldte humanister,der systematisk nedbryder de svage i vores samfund,jeg har ikke ret meget tilovers for vores nuværende regering ,Men at FORVÆRING af indvandrere og Islam,at de har frit lejde til hjælp og ydelser,som ikke engang i “Humanister”vil få,hvis,Og når i står med den ene fod i graven,pga hva dette må være,At i stadigvæk ikke har fattet,eller værer endnu,ikke VIL indrømme at jeres “gode”hensigter ikke,og vil aldrig fungere i et fredeligt land som Danmark,Norge,Sverige,Findland,England osv For der alt for langt imellem os og Islam!

   For der vil altid værer en ekstrem gruppe der overtager styringen med de radikale muslimer,for de tør ikke andetFAKTA !!Se Iran idag,og spol tilbage til 60-70 hov,hva skete der lige????,Fra meget frisindethed og meget som vesten,til total Muslimsk Sharia eller andre lande,Afganistan ?har også været med på frisindethed ,meget vestpro venlige,men stadig et fredeligt muslimske lande,der idag pga Ekstremister og meget lidt hår på brystet,faldt til patten og fulgte strømmen af Sharia love og elendighed nedgørelse af kvinder,holde et hel land i analfabeter,så de gamle lærde,må lære deres børn at læse og skrive,regne i al hemmelighed,for ellers er du et hovedet kortere!kort og godt,der er ikke plads til Sharia i Verden,da den kun er for de få der tjener guld på andres elendighed ,Så Islam skal holdes på et plan hvor vi altid har total styr på deres planer,og et klart antal af muslimer i Danmark ,for det andet er løbet og spillet fuldstændig fallit,og mine oldebørn skal helst ikke ud i en krig,der hedder Islam mod resten,fordi en eller anden mener at hele planeten skal være muslimsk,For det er det de ønsker,Ektremisterne altså!

   Så hva med at slå problemet ned nu?finde de rigtige politikere,der vil Danmark og Europa og resten af verden det bedste?Og ikke alle de vederlagspampere der kun bager sin egen kage?Det der jeg mener Støjberg trods små fejl,men i det store hele,vil os Danskere det bedste,og tør sige det mange tænker?Så hun får min stemme indtil videre 😊Mvh Steven Veteran fra 94-2001

  2. Det er så godt skrevet. Har du ikke overvejet at flytte til DK og blive politisk engageret. Vi mangler folk som dig. Når man som dig stikker snuden frem så vil man af nogle altid få en på trynen. Endnu engang godt skrevet.

   1. Hej Dall

    Nej – det har jeg aldrig overvejet. Dels elsker jeg USA og mit liv her, og dels har jeg ganske enkelt ikke tålmodigheden til politik. Jeg er ikke et særligt tolerant menneske, når det kommer til politik og den virkelige verden kontra den pseudoverden, mange synes at ville fremstille som virkelig. Men tak 🙂

  3. Imponerende godt skrevet…. kan ikke være mere enig……hvilket samfund får vi i EU hvis vi åbner vores døre helt for Afrika og Mellemøsten….der vil storme 700 millioner mennesker over grænsen i løbet af få år ….og med fuld arbejdsløshed, en uhyggelig høj kriminalitet og en gennemsnits fødsels-rate på 8 børn kan man tænke sig til resten. Allerede nu ser vi massive områder i både Sverige, Frankrig og Tyskland, Italien og Spanien……der er blevet fuldstændig forvandlet til no-go områder. Helt almindelige beboere i Malmø rejser væk – fordi de ikke længere føler sig sikre. Synes de fantastiske humanister, der hyler op ….skal rejse lidt rundt i no-go områderne og nyde udsigten til hvordan resten af EU meget hurtigt kan udvikle sig…..ingen steder ser man reelle muligheder for integration…..og det er næsten ikke til at bære at høre på, at vi ikke har gjort noget for at integrere disse mennesker. Vi bestiller ikke andet….ingen steder i EU ser vi lykkelige – eller bare acceptable udveje……Der er EN vej frem …..og det er at hjælpe i nærområder…..med alt hvad det indebærer…..!

   1. Hej Marianne
    Ja – helt enig! Indtil der kommer en accept af kulturernes uforenelighed, vil vi se de hjerteskærende katastrofer udfolde sig på Middelhavet og senere i Europa. Og vi vil se en tragisk opblomstring af en højrefløj, der absolut ingen nuanceringer har. Den udvikling er der historisk evidens for – desværre.

 1. Hej
  Der er meget rigtigt i det du skriver. Det glæder mig at Socialdemokratiet endelig kan se at det er nødvendigt at få lejre i Libyen så flygtningen kan registreres med det samme og undgår turen over middelhavet.

  Jeg tænker også lige, hvorfor du bor i Florida og ikke i det Europa du vil beskytte så meget?

  1. Hej Ole
   Jeg flyttede til Florida af mange årsager tilbage i 2009 og længe før den nuværende immigrationskrise begyndte. Her har jeg mit liv, min hustru og det hele – men det skal ikke hindre mig i at se på, hvad der foregår i Europa, hvor jeg trods alt levede de første 46 år af mit liv. Skulle det komme så vidt, at der er krig, kan du roligt regne med mig! Ligesom Europa jo i grunden altid har kunnet det med os, der bor på denne side af dammen 😉

 2. Kære Thomas
  Tak for din artikel – jeg er enig
  Hvis det ikke findes i forvejen ? Vil jeg gerne opfordre dig til at starte en gruppe på facebook med afsæt i denne artikel. Jeg følger med i gruppen Stå Upp För Sverige, og mener vi behøver en tilsvarende for Danmark.
  Jeg er såmænd ikke pro eller anti farvet/hvid, muslim/kristen, asiat/kaukas o.s.v. Jeg er pro, opfør dig ordentligt, bid ikke den hånd der fodre dig og bidrag på bedste vis til det samfund du ønsker at være en del af.

 3. Rose-Marie Jensen

  hvor er det godt skrevet ja jeg tror vi er mange der mener det samme men vi føler os nok lidt magtesløse så des flere der tør stå ved at det er sådan det er des bedre må det være og måske vil politikerne vågne op jeg tror NB er inde på lidt af det samme

 4. En bekymret strisser

  Hej Thomas!

  Jeg håber du vil accepeter min anonymitet og ellers kan du blot slette min kommentar.

  Tak for et velskrevet og redeligt indlæg.

  Jeg er politimand, og jeg arbejder et sted i det københavnske område. Det har jeg gjort i mere end 15 år og jeg er i dag både rystet og bekymret for fremtiden. Det vi ser hver dag er 10 gange værre end det værste, du kan læse i nogen avis. Og det bliver værre måned for måned.

  Jeg er oprigtigt bekymret og jeg håber at dit og andres indlæg kan vække bare nogen politikere på Borgen før det er for sent (og det er det snart).

  Tak igen!

 5. Fascinerende kombination af nedladenhed, udokumenterede postulater og decideret manipulation. Et par eksempler:
  – Folk med et andet synspunkt bliver enten beskrevet som humanister, tossegode eller arrogante.
  – “Sveriges ledelse maskerer i dag data i voldsom grad.” – ingen kildeangivelse, bare en fake news beskyldning mod Sverige (minder meget om en kendt statsleders lingvistik).

  Til gengæld bliver det kun værre, når man forsøger at kigge på dine argumenter:
  “Hvem skabte velfærden? Ved hårdt arbejde, afsavn, menneskelighed og respekt for hinanden skabte vores forfædre det rige Europa, der siden 1945 og frem til nu – med undtagelse af den brutale krig på Balkan – har levet i fred og fordragelighed.”
  Ifølge historiebøgerne, fik Danmark og Vesteuropa efter 2. verdenskrig gigantiske økonomiske tilskud gennem Marshallplanen. Derudover har Danmark og en række andre lande i 60’erne og 70’erne decideret inviteret arbejdskraft-indvandrere, for at kunne holde dampen i økonomien oppe. Så velfærden er skabt med masser af hjælp udefra.

  En anden faktor har været Europas meget protektionistiske landbrugspolitik. Som et storproducerende landbrugsland, har bl.a. Danmark nydt godt af massive støtteordninger til landbruget. Det er gået så langt, at fx Arla har været med til at udkonkurrere lokale afrikanske bønder med deres salg af mælkepulver til kunstige lave priser: https://www.ms.dk/2015/11/blog/arla-erkender-udfordringer-ved-eksport-af-maelkepulver

  Endvidere:
  “En kulturelt uforenelig invasion af mennesker, der bare ikke har samme afsæt som europæerne.”
  Hvis du inkluderer værdier som frihed og demokrati, er det påfaldende, at lande som Spanien, Grækenland og Portugal har været diktaturer op til 70’erne, altså for relativt nylig.

  Kommentaren om, at vi skulle have levet i fred og fordragelighed, er noget decideret sludder (se listen i bunden fra Wikipedia over europæiske konflikter siden 2. verdenskrig).

  Men lad os kigge på din løsning:
  “Vi skal afsætte ca. samme beløb, som strømmen af migranter koster i dag, til at hjælpe i nærområderne med prævention, oplysning mod religiøst betinget modstand mod prævention og abort”
  – Både Etiopien og Uganda har idag åbne grænser og tilbyder hjælp til alle. De har hundredtusindvis af flygtninge, men får kun symbolsk støtte af resten af verden. Du skriver intet om mad og husly eller hvad de har brug for lokalt, men kun om at bruge pengene på prævention og abort. Men lad os antage, det er en skrivefejl (ellers er du virkelig syg).

  Derudover:
  – Send folk tilbage til Afrika med tvang.
  – Militær magt overfor menneskesmuglere
  – “Fæstning Europa”

  Opsummeret giver det nogenlunde det her billede:
  Tidligere generationer (ikke os) har opbygget et velfærdssamfund med hårdt arbejde,massiv økonomisk støtte og på bekostning af bl.a. Afrika.
  Nu hvor vi har arvet familie-formuen, skal vi satme ikke dele med en flok nasse-prinser fra den afrikanske kyst.
  Vi skal med vold og magt holde nasse-prinserne ude, men vi kan godt sende vores efterladenskaber, sålænge vi samtidig belærer dem og det ikke går udover vores livsstil.
  Og hvis de ikke kan klare sig med det, er det ikke vores problem.

  Hvem er det virkelig, der er arrogant? Er det humanisterne eller den rige forkælede unge, der har arvet alle pengene og hverken vil mænge sig eller dele med pøblen, som forældrene oprindeligt har udnyttet groft til at tjene pengene?

  Selvfølgelig er der udfordringer med kultur og integration osv. Men det er ikke en undskyldning for at løbe fra sit ansvar eller sin medmenneskelighed.

  At tale om “Fæstning Europa” er decideret ondskabtfuldt. Men de fleste flygtninge i både Etiopien og Ugande ingen planer om at flytte. De er meget glade for at være et sted, hvor de er værdsat og har en fremtid. Hvis vi hjælper nok i nærområderne, aftager flygtningestrømmen til Europa helt automatisk. Men landene er ved at bukke under og de får ingen hjælp overhovedet i nærheden af, hvad de behøver.

  Vores fisfornemhed med at ville give en håndsrækning, så længe det ikke går ud over arvesølvet (inkl. tyvekosterne), er bare ikke god nok. Vi har været med til at ødelægge Afrikas økonomi. Giv dem nu, hvad de behøver for at komme ovenpå (ligesom vi fik det efter 2. verdenskrig), også selvom vi skal gå på kompromis med vores overdådige livsstil.

  Det er det eneste rigtige at gøre.

  Europæiske konflikter siden 2. verdenskrig iølfge Wikipedia:
  1944–1956 Guerrilla war in the Baltic states
  1945–1949 Greek Civil War
  1947–1962 Romanian anti-communist resistance movement
  1953 Uprising in East Germany
  1956 Uprising in Poznan
  1956 Hungarian Revolution
  1956–1962 Operation Harvest
  1958 Opération Corse
  1958 First Cod War
  1959–2011 Basque conflict
  1967 Greek coup d’état
  1968 Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia
  1968–1998 The Troubles
  1970–1984 Unrest in Italy
  1972 Bugojno group
  1972–1973 Second Cod War
  1974 Turkish invasion of Cyprus
  1975–1976 Third Cod War
  1981 Spanish coup d’état
  1988–1994 Nagorno-Karabakh War
  1989 Romanian Revolution
  1990–1991 Soviet attacks on Lithuanian border posts
  1991 January Events
  1991 The Barricades
  1991 Ten-Day War (Slovenia)
  1991–1992 Georgian war against Russo-Ossetian alliance
  1991–1993 Georgian Civil War
  1991–1995 Croatian War of Independence
  1992 Transnistria War
  1992 East Prigorodny Conflict
  1992–1993 First Georgian war against Russo-Abkhazian alliance
  1992–1995 Bosnian War
  1993 Cherbourg incident
  1993 Russian constitutional crisis
  1994–1996 First Chechen War
  1995–1996 Imia/Kardak military crisis
  1997–1998 Cyprus Missile Crisis
  1997 Albanian civil war of 1997
  1998–1999 Kosovo War
  1998–present Dissident Irish Republican campaign
  1998 Second Georgian war against Russian-Abkhazian alliance
  1999 War of Dagestan
  1999–2009 Second Chechen War
  1999–2001 Insurgency in the Preševo Valley
  2001 Insurgency in the Republic of Macedonia
  2002 Perejil Island crisis
  2004–2013 Unrest in Kosovo
  2004 unrest in Kosovo
  2008 unrest in Kosovo
  2011–2013 North Kosovo crisis
  2004 Georgia, Adjara crisis
  2006 Georgia, Kodori crisis
  2007–2015 Civil war in Ingushetia
  2008 Russia–Georgia war
  2009–present Insurgency in the North Caucasus
  2013–2014 Euromaidan and pro-Russian unrest in Ukraine
  2014 Crimean crisis
  2014–present War in Donbass
  2014–present Military intervention against ISIL
  2015–present Wave of Terror in Europe
  2015 Kumanovo clashes

  1. Tja Philip – det handler nok om, hvorvidt man som menneske vil se en realitet i øjnene eller ej. Og det vil jeg. Du fornægter derimod faktuelle forhold i Europa. Så’n er det.

   Det er meget fint med de mange links til konflikter i Europa – omend helt ude af kontekst. Dels har du med flid kopieret en masse, der handler om folkelige opstande i den game Østblok, hvilket jo på ingen måde er det område, jeg skriver om, Tværtimod gør jeg tydeligt opmærksom på, at det gamle Østeuropa jo netop har et HELT andet syn på luksusmigranterne, end man har i Vesten. Beklager at måtte tage luften ud af dit copy/paste arbejde.

   Med hensyn til de såkaldte “Fake News” om Sverige: Er du ikke rar at modbevise denne: http://jyllands-posten.dk/international/ECE8380742/svensk-politi-skjuler-oplysninger-om-flygtningekriminalitet/

   Du slutter så med at sige, at vi skal give dem hjælp, som Europa fik det efter 2. verdenskrig. Betyder det, at du ikke har forstået, at det er det, jeg foreslår, man gør? Eller vil du bare være imod for enhver pris?

   Medmindre jeg fejlfortolker dig, er du meget langt ude på venstrefløjen, ikke? Det er du heldigvis i din gode ret til at være – omend jeg ikke kan begribe det menneskesyn, der ligger bag at befinde sig derude. Men sådan er der jo så meget. Tak for dit indspark uanset!

  2. Philip – jeg er ked af det, men jeg har nogle ret trælse facts til dig:

   USA brugte cirka 61 milliarder dollars (omregnet til 2017 værdi) på Marshall hjælpen.

   Der er brugt næsten 63 milliarder dollars ALENE på genopbygning i Afghanistan.

   Der er brugt over 60 milliarder dollars på genopbygning i Irak.

   Læg dertil, hvad hele den vestlige verden pumper ud i u-landsstøtte årligt.

   Forskellen på Marshallhjælpen og nu er, at vores forfædre BLEV i Europa og kæmpede og genopbyggede – de rejste ikke et andet sted hen og krævede del i en velstand, de intet har med at gøre.

  3. Philip, jeg vil give dig ret på et enkelt punkt. EU landmænd med støtte udkonkurrerer Afrikanske bønder og rejser en toldmur mod disse lande. Lad være med at udkonkurrere dem. Giv dem chancen til selv at brødføde sig. Lad være med at dumpe genbrugstøj fra vesteuropa i Afrika. Det smadrer deres tekstilindustri.
   De andre punkter du nævner er helt håbløse. Din liste over konflikter i Europa udmærket sig ved at være næsten udelukkende i gamle Sovjet og Østeuropa, det har ingen relevans ift den enorme migrantstrøm, som netop søger mod andre lande i Europa. Netop disse lande nægter hårdnakket at tage migranter. De har set hvilke konsekvenser det har i vesteuropa. At Spanien og Portugal er blevet demokratier efter 70’erne er en stærk kontrast til manglende demokrati andre steder. Din skyldbetyngethed, “white man’s burden ” er kendetegnende for en ukritisk, flagellantisk holdning til virkeligheden. Salman Abedi, massemorderen ved Arianekoncerten, viste hvor stærkt det går. Hans far var flygtning fra Libyen. Storbrittanien lod ham komme ind, beskyttede ham mod Libyen. Som tak myrdede hans søn 22 glade koncertgæster. I øvrigt efterlyser jeg en mere håndgribelig plan for hvor mange Europa skal skal brødføde . Du har vist dit gode hjerte nu. Du kan sove trygt.

 6. Hej Thomas
  Rigtig godt skrevet. Ret skræmmende, men det var jeg nu godt klar over inden jeg læste din artikel. Håber det kan være en øjenåbner for mange.

 7. Det er så fantastisk formuleret og faktisk det som mange mange mennesker reelt mener. Vi skal hjælpe hvor vi kan men i nærområderne. Men først og fremmest skal vi hjælpe vore egne gamle og syge der har slidt sig en pukkel til, for at afleverer det vi i vesten i dag, kan kalde velfærd. Jeg er så gammel at jeg husker årene efter krigen svagt.
  Du har et smukt menneskesyn der med sund fornuft hjælper. Hvor ville jeg ønske at der var flere af din slags og at mange mange ville læse dit indlæg til ende.

  1. Tak skal du have, Else! Jeg er glad for, du fandt genklang i indlægget. Jeg mener, det er en vigtig debat, og at den SKAL tages, før den overtages af mørke kræfter.

 8. William Askham

  Hej Thomas.
  Det er noget af det best skrevet jeg har set angående migranter og flygtninge. Jeg håber at de Politiske “korekte” læser din artikel, for den er fantastisk god og hvis det vil ende med at man følger din gode og ærlige metode for at sikre “Fort Europa”, så vil man minimere at skade vores samfund.
  Godt skrevet.

 9. Et så rigtigt indlæg…hjælpen skal ydes i eget land…og som en anden så rigtigt udtrykte det: Selvfølgelig skal vi hjælpe, jeg ville også straks skaffe hjælp til min nabo, hvis jeg så ham falde om ude i haven, men det betyder jo ikke, at jeg ville slæbe ham ind i mit eget hjem, han har ikke noget at gøre der og det vil jo ikke hjælpe ham fremadrettet.”

 10. Marianne Frederiksen

  Super godt formuleret. Jeg er fuldstændig enig i dine synspunkter. Jeg deler lige.

 11. Thomas – det handler hverken om hvorvidt, jeg er meget venstreorienteret eller hvorvidt du er meget højreorienteret. Og du har helt sikkert ret i mange af dine enkeltstående udsagn (sikkert også om Sverige). Men det er netop de enkeltstående udsagn, der irriterer mig. Du postulerer en hel masse, hvoraf noget er sandt, noget er langsøgt osv. Det eneste dine udsagn har til fælles er, at de allesammen støtter dit synspunkt. Mht at se realiteterne i øjnene, vil jeg foreslå du starter med det. I stedet for at danne en mening først og så kun se den “realitet”, der støtter din mening.

  Vi kunne sikkert have en lang og ufrugtbar diskussion, hvor du giver eksempler på den ene side og jeg giver eksempler på den anden side med dertil hørende spildtid til fact-checking osv. Så hvad med at vi springer det over og går direkte til “løsningen”.

  Du foreslår:
  – Fort Europa.
  – Militær magt mod transportørerne.
  – Et beløb svarende til hvad vi bruger idag på prævention og oplysning imod religion.

  Ja, jeg ved godt du kalder transportørerne for menneskesmuglere, hvilket stempler dem som dårlige mennesker og gør det lettere at anvende magt mod dem. Der er helt sikkert mange af dem, der er menneskesmuglere, men hverken du eller jeg kan med sikkerhed sige noget om hvilken andel af transportørerne, der er griske menneskesmuglere og hvilken andel, der forsøger at hjælpe udfra gode motiver. Mit forslag er den neutrale fællesbetegnelse transportører.

  Ved din “løsning” opnår du:
  – Videreføring og styrkelse af kulturkløften.
  – Økonomiske ressourcer drænes til militær indsats.
  – Dybt indgroet opfattelse af “dem” mod “os” på begge sider af fortets mure.

  Hvis du for alvor mener, at jeg er venstreorienteret, fordi jeg synes det er spild at poste en masse penge i en militærindsats, der bare tjener at øge den mentale afstand mellem mennesker og maximere risikoen for en seriøs konflikt (3. verdenskrig?) – ja, så kald mig venstreorienteret.

  Mit forslag:
  – Stop med at spilde ressourcer på at begrænse og gøre det svært for flygtninge osv.
  – Send pengene (så meget der mangler) til lokalområderne, specielt Etiopien og Uganda, der allerede har lokale løsninger.
  – I stedet for at bruge kræfter på at dæmme op, så brug ressourcerne på kreative løsninger for dem, som allerede er her og dem, der kommer hertil. Der er masser af “værdiløse” steder (intet personligt mod Lolland). Fx. giv dem basale byggematerialer og lad dem bygge deres eget hus eller renovere et forladt sted uden de sædvanlige stringente lovkrav (det er faktisk en undtagelsessituation). Og lad dem med det samme kunne søge arbejde med lempede krav eller dyrke jorden, hvis de er gode til det.

  På den måde opnår vi:
  – Flygtningestrømmen bliver naturligt mindre fordi folk har ressourcer i nærområderne.
  – Ressourcerne bliver brugt konstruktivt på at hjælpe eller opbygge i stedet for militært.
  – Vi lærer at hjælpe hinanden, hvilket er super træning når der står 1 mia mennesker uden hjem pga global opvarmning. Ellers, held og lykke med at undgå en global konflikt.

  Vi kan bruge masser af ressourcer på at holde “de andre” ude – vel vidende at mange af dem kommer til at dø (“de andre” synes normalt det er en dårlig ide at dø, hvilket fører til højere risiko for konflikt).

  Eller vi kan bruge masser af ressourcer på at hjælpe hinanden lokalt og fjernt med kreative løsninger.

  Læg dertil den hjælp vi har fået og hvordan vi har udnyttet “de andre” på vejen. Jeg ved ikke rigtig hvorfor du sammenligner de rentekorrigerede summer for tilskud. Det er den samme ufrugtbare diskussion som tidligere, hvor du kommer med rentekorrigerede tal, hvorefter jeg svarer med populationer, hvortil du svarer med noget andet, hvortil jeg svarer med med omfanget af ødelæggelse osv…

  Jeg regner med vi kan blive enige om, at vi har fået rigeligt hjælp på vejen, og at vi slemt har udnyttet andre på vejen op. Drop nu de specifikke eksempler, der bare understøtter din egen mening og tilslører, hvad der kunne være en konstruktiv diskussion.

 12. Philip: Du har tabt mig helt der, hvor du beder mig undlade at bruge specifikke og konkrete eksempler på en indiskutabel virkelighed.

  Den metode har foreløbig ført til en eksplosiv stigning i kriminalitet, til absurde stigninger i sociale udgifter til migranterne overalt i Europa og meget mere.

  Man kan sagtens undlade at se virkeligheden i øjnene – men det ændres den ikke af!

  Det er muligt, du har svært ved at vurdere, om en gruppe personer, der modtager store beløb fra migranter for at sejle dem over Middelhavet, er menneskesmuglere eller ej. Det kan sagtens være, det ikke er nemt for dig – men det er det nu for de fleste andre.

  Vi bliver ikke enige om det her – og at skulle debattere med “påbud” om ikke at benytte konkrete eksempler, der understøtter mine argumenter er bare ikke mig. Det er jo præcist som Alternativet, der ikke vil debattere økonomi, da de faktuelle tal er alt for træls at forholde sig til.

  Endelig glemmer du at læse, at jeg faktisk er en varm fortaler for hjælp (rigtig hjælp) til selvhjælp i lokalområderne.

 13. Venligboeren

  Hej Thomas!

  Nu får du en kommentar fra en af de såkaldt “tossegode humanister” – udelukkende, fordi jeg vil fortælle dig, at vi faktisk ikke er så uenige endda. Vi er helt enige i bl.a.:

  – folk skal ikke efterlades til druknedøden
  – deres både skal ikke skydes i stykker.
  – de skal sejles til kysten (den nærmeste).
  – der skal en styrket indsats til i nærområderne.
  – de folk, der har/får ret til at være i vores land, skal lære vores kultur og acceptere vores moral og etik.
  – folk skal opføre sig ordentligt!
  – det har taget mange år at skabe den danske velfærd.

  Men der er så også nogle punkter, hvor jeg er nødt til at korrigere dig. Når jeg læser dit indlæg, får jeg nemlig den fornemmelse, at du tror, at alle Venligboere/humanister bare sidder og klapper i hænderne og siger: “Kom herop allesammen, vi skal nok betale det hele for jer!”

  Det gør vi IKKE! Den generelle holdning blandt Venligboerne er, at vi hjælper og tager imod de folk, der af myndighederne har fået lov til at være i vores land. Vi inddrager dem i vores samfund, vi byder dem velkommen til Danmark – og viser dem, hvordan man bor og lever her. Vi fortæller dem om vores traditioner, vi forklarer dem, at det i Danmark er okay at gå i det tøj, man har lyst til, at man spiser det, man vil, at det er okay for folk af samme køn at være et par, at man respekterer hinanden, og at kvinder og mænd er lige. Jeg har mødt en del flygtninge/indvandrere nu, som har ændret deres syn på forskellige ting, bl.a. at man som muslim, og selvom man ikke selv spiser svinekød, så kan man altså godt arbejde i en pølsevogn. Man kan også tage en øl i godt selskab med familie og venner. Jeg har også mødt flere, som nu ved, at i Danmark giver man hånd, når man møder nye mennesker – også selvom man er en muslimsk kvinde, der møder en fremmed mand. Jeg har mødt muslimer, der elsker julen og synes, det er fantastisk hyggeligt, og jeg har mødt et hav af mennesker, som er dybt taknemmelige for at få lov at være her, som græder over, at deres land ligger i ruiner, som har mistet halve og hele familier, men som samtidig nærmest bliver mundlamme af overraskelse og taknemmelighed, når man forærer dem en gammel, brugt seng, så de ikke behøver sove på gulvet.

  Det er dét, vi gør hos Venligboerne. Vi arbejder i allerhøjeste grad på netop at fjerne den forskel, der er på “dem” og “os”, når de nu rent faktisk er kommet hertil og har fået lov at blive her. Vi beslutter ikke, hvem der skal være her. Vi vil faktisk helst ikke blande os i den process. Det er myndighedernes job.

  Men vi vil gerne blande os, når alle muslimer skæres over én kam og betrages som mindreværdige (under)mennesker. Efter min mening betyder den holdning, som du viser ved at sammenligne disse mennesker med de folk, der allerede er i landet, og som du beskriver som “horder af indvandrerbander, der voldtager, plyndrer, afpresser og overfalder nærmest, som det passer dem” desværre, at hele situationen er dømt til at gå galt fra starten. Selvfølgelig skal man ikke være naiv og tro, at alle er “åh så søde”, for selvfølgelig er de ikke det. Der er brodne kar alle steder, og der er ingen tvivl om, at mange af de her mennesker er blevet opdraget til, at man skal “skide på reglerne”, hvis man vil klare sig – sådan lidt groft sagt.

  Min pointe er, at den tankegang aldrig ændres, hvis de fortsat alle bliver betragtet som kriminelle, dovne nasserøve, der voldtager små piger, underkuer kvinderne og ikke forstår at bidrage til samfundet. Der er ekstremt mange “gennemsnitsmennesker” blandt de her flygtninge, og de kan nemt skubbes i både den ene og den anden retning. Hvis vi sviner dem til og behandler dem som lort, så bliver de lort, de bliver sure, hævngerrige, frustrerede mennesker, som er pisseligeglade med alt og alle. Hvis vi behandler dem med respekt, viser dem vejen til det, vi anser som “det rigtige” (og som de måske også ville anse som det rigtige, hvis ikke de kom fra en såkaldt “stenalderkultur”), så kan vi væsentligt nemmere skubbe dem i den retning, der er gavnlig for samfundet.

  Igen: Der vil altid være nogle, der ikke kan opføre sig ordentligt. De folk findes i alle samfundslag og i alle kulturer, og de skal selvfølgelig straffes – enten med fængsel eller ved at miste deres opholdstilladelse afhængig af, hvilke muligheder loven stiller til rådighed.

  Men vi må for alt i verden ikke bare tro, at fordi vi i medierne kun hører om de muslimer, der er nogle røvhuller (for nu at sige det lige ud), så er alle muslimer på den måde. Du bor jo også i Florida, hvor Scientology har hovedsæde – jeg tvivler på, du ville synes, det var specielt fedt, hvis alle gik og antog dig for at være en del af deres organisation, bare fordi du har valgt at bosætte dig i samme stat.

  Jeg bryder mig f.eks. heller ikke om at blive betragtet som tossegod blåøjet øllebrødshumanist med en væmligbos landsforræderriske tendenser, bare fordi jeg godt kan lidt mangfoldighed, gerne vil se se mennesker individuelt og ikke er bange for at forsøge at ændre på folks moral, så det passer til vores samfund. Men sådan er det – og sådan bliver jeg ofte set som, når/hvis jeg “kommer til” at tage nogle flygtninge/immigranter i forsvar i den offentlige debat.

  Derudover vil jeg lige skynde mig at tilføje, at Venligboerne ikke KUN hjælper flygtninge. Vi hjælper også de ensomme ældre, de handicappede, de (tisselugtende) hjemløse, de enlige mødre osv. Mange har bare desværre fået den fejlagtige idé, at vi kun hjælper flygtninge – og at vi i øvrigt gør det betingelsesløst, hvilket også er forkert. Vi forventer, at folk selv bidrager alt det, de kan, og de får ikke bare alting foræret. De skal gøre en indsats.

  Når alt dette går op i en højere enhed, er det simpelthen en fantastisk følelse, og så er jeg i bund og grund ligeglad med, om vedkommende hedder Hanne, Peter, Yasmin, Mohammed eller Phrakaika.

  1. Hej Venligboer

   Tak for et kvalificeret indspark!

   Lad mig lige rette dig et enkelt sted – nemlig den med Florida og Scientology. Jeg er en indædt modstander af religion i almindelighed og af Islam i særdeleshed, og jeg er revnende ligeglad med hudfarve, etnicitet og oprindelsesland. Din sammenligning holder derfor ikke vand. Jeg kunne aldrig drømme om at sætte lighedstegn mellem alle fra for eksempel Uganda, Syrien eller Lille Skensved. At være fra et land er ikke et valg – at være muslim, kristen eller andet ER et valg! Ligesom det er et valg at være nazist for eksempel.

   Jeg er rørende enig i, at man på ingen måde kan sætte alle i bås, og at der findes prægtige mennesker fra alle lande i verden. Spørgsmålet er blot, om det er OK, at “sorteringen” skal ske i de europæiske lande? Skal vi lige se, om en person voldtager eller blot undlader at bidrage, før vi vurderer, om han/hun skal være velkommen? Det er da en mulighed, men jo ikke sjovt for dem, der skal lægge krop og sind til…

   I en ideel verden har du ret. Men verden er ikke ideel, og du kan jo tjekke statistisk materiale for alle europæiske lande. Billedet er entydigt – eksorbitant overrepræsentation blandt arbejdsløse og kriminelle. Det er et faktum.

   Ghettoerne i de europæiske byer, Sharia-zoner etc. taler et sprog, der ikke lader sig bortvise. Og det ER trist for dem, der er ordentlige mennesker. Ikke blot trist – det er tragisk. Men igen handler det om, om vi skal være prøveklude for, om en migrant er OK eller ej – eller tage konsekvensen af den virkelighed, der omgiver os.

   Læg mærke til, at jeg ikke vil fordømme nogen – men jeg vil den onde lyne mig heller ikke være med til, at europæerne skal lide under, at andre ikke er, som de er. Giver det mening?

   En humanitær indsats hører til der, hvor problemerne er – ikke der, hvor man importerer problemerne til.

   P.S.: Jeg skrev for år tilbage en artikel om det at tage ansvar: https://thomasrosenstand.dk/kom-paa-banen.html Er det fair, at søde, rare og tolerante muslimer (de findes nemlig) skal tage ansvar? Ja GU ER DET SÅ! De har taget et frit og personligt valg om at følge en ideologi, der indeholder så megen vold og undertrykkelse. At de så “cherry picker” det, de kan bruge og undlader at følge resten (som flertallet af kristne også gør), er deres valg. Men uanset om man vælger at være muslim, kristen, nazist, socialdemokrat eller en hvilken som helst anden ideologi, må man stå på mål, for det ideologien OGSÅ handler om og bruges til. Eller hvad?

 14. Du har lige bedt en debattør undlade at komme med konkrete eksempler og fakta? Det er næsten sjovt 🙂

 15. Jeg følger Venligboerne og har aldrig nogensinde hørt nogen argumentere for, at vi kan modtage alle asylsøgere. Der diskuteres hovedsageligt, hvem der har en pose drengetøj større 148 til bortgivning og lignende, og om nogen vil give en skærv til familiesammenføring af folk, som demokratisk valgte politikere HAR givet lov til at være i Danmark.
  Som udgangspunkt er det skudt forbi at skyde på Venligboerne. Det er ikke en politisk organisation.

  Hvad jeg derimod personligt – og ikke på vegne af Venligboerne – mener, er, at konventionerne skal overholdes, indtil der er noget bedre at sætte i stedet. Det skylder vi også alle dem, der hjalp Danmark, da vi var fanget i krig.
  Det mener jeg faktisk ikke er samfundsomstyrtende, men bevarende – og det forhindrer ingen politiker i at genforhandle dem.

  1. Hej Trunte

   Konventionerne blev skrevet før verden så ud, som den gør i dag – og de er ikke gearede til en migration, der for langt størstedelens vedkommende handler om økonomi. Ja – de skal genforhandles, før de udsætter uskyldige for mere fare, end det allerede er tilfældet.

 16. Jacques Thierry

  Hvis man mener Europas historie begynder i 1945 og at Europa altid har været en lukket enklave, uden kontakt til resten af verden, så er det sikkert en fin analyse.
  Alternativet til humanisme, et begreb Danmark bygger på, er den stærkes ret. Er det det man ønsker?

  1. Jacques: Jeg håber da ikke, der er nogen, der er så indskrænkede at tro, at Europa started efter 1945? Eller at Europa har været en lukket enklave? Så skal man da godt nok være temmelig ignorant. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor, du bringer det på bane? Er det fordi, jeg tager afsæt i, hvad der skete efter 1945? Skulle jeg have startet tilbage, da store dele af Europa var besat af arabiske magter? Eller endnu længere tilbage?

   Jeg håber, din sidste bemærkning er en morsomhed? At alternativet til humanisme er den stærkes ret? Er det humanisme at udsætte en europæisk befolkning for et absolut kulturskifte, som befokningen ikke ønsker? At være humanist i mine øjne handler også om at passe på sine egne.

 17. Morten, jeg har aldrig bedt nogen om at undlade fakta, men derimod om at lægge sin confirmation bias på hylden mod, at jeg gør det samme, så det kan blive en konstruktiv debat. Ellers er det bare mudderkastning, hvilket jeg ikke har tålmodighed til.

  Det ser desværre ud til at have gået henover hovedet på folk.

  1. Philip: Jeg kan ikke gennemskue, om det er en udtænkt strategi, du benytter – eller om du er det, jeg i al venlighed vil kalde “kært naiv”?

   Først beskylder du mig for udokumenteret at sige, at Sverige maskerer tallene. Jeg dokumenterer det så for dig – hvorefter du siger, at jeg kun bringer fakta, der underbygger mine påstande. Hvilke fakta skulle jeg ellers bringe?

   Confirmation bias? Jamen – hvis der nu er dokumenterede forhold, der kan bevises og stå for et såkaldt “peer review” – så er der jo ikke tale om bias men om faktuelle forhold. At der er en mange hundreders procent overrepræsentation af migranter/indvandrere i alle europæiske landes kriminalstatistikker er ikke bias eller bias confirmation. Det er fakta.

   1. Hej Thomas,

    Det er en kendt sag at visse demografiske grupper er overrepræsenterede i kriminalstatistikkerne – der er en klar socio-økonomisk sammenhæng, således at veluddannede og rigere mennesker optræder med sjældnere frekvens end lavt uddannede med færre midler.

    Det er den samme mekanisme der bidrager til at sorte amerikanere er overrepræsenteret i amerikanske kriminalstatistikker.

    Så når man skal udtale sig om kriminalstatistikkerne vedrørende borgere og indvandrere af muslimsk herkomst er det væsentligt at tage det i mente. Især når man som dig bruger det til at stemple dem alle som inkompatible mennesker, dvs. dømmer populationen udfra statistik og sammenhænge der måske har andre forklaringer.

    I Danmark er det undersøgt hvad de socio-økonomiske forhold betyder for kriminalitetsraten for den grupper personer du taler om. Den gode nyhed er at det langt fra en mange hundrede procents overrepræsentation, den dårlige at der dog er en væsentlig overrepræsentation (ca. 50%). Der er dog tale om lave tal generelt, så hvis man målte på antallet af lovlydige borgere så reduceres det til 1-2%.

    Læg dertil at der kan være yderligere årsager til overrepræsentation i statistikken – som sorte amerikanere postulere i USA. Du nævner voldtægt – nu er det en frygteligt masse sexuelle overgreb og voldtægter der aldrig meldes til politiet, og som når de meldes ikke fører til domsfældelse (som blev mål ved ovenstående korrektion). Det kan formentlig antages at der er større chance for at få en domsfældelse ved ‘spontan’ voldtægt begået af fremmed mand end af nogen som ofret kendte i forvejen – og det i sig selv gør at folk med muslimsk herkomst der laver den slags ækle overgreb har større risiko for domsfældelse.

    Tag et andet eksempel – Trump nævnte ‘just look at Sweden last night’ – og selv om Sverige har en langt større andel af den slags indvandrere vi taler om, og at der bestemt er problemer, så er fakta at kriminalitetsraten (og mordraten) i Sverige er langt lavere end dit elskede Amerika.

    Du tager fat om et væsentligt emne, som er problematisk, og naturligvis kan Europa ikke ‘redde’ hele Afrika og Mellemøsten ved at lukke folk ind. Men problemet er bare meget mere komplekst til at skyde skylden på mennesker der udviser medmenneskelighed.

   2. Nej sgu! Jeg stempler ikke alle! Du må lige læse igen.

    Jeg køber kun delvist det socio-økonomiske argument. Selv blandt asylansøgere med ned til få uger i landet (gælder for det meste af Europa) er der en voldsom kriminalitet.
    Voldtægterne? Har du glemt Köln? Har du glemt, at voldtægt er en ganske accepteret del af dagligdagen i mange muslimske lande? Og dermed en kulturelt betinget foreteelse, der bringes med?

    Som jeg skriver: Der er ikke meget i verden, der er sort/hvidt. Heller ikke her. Men jeg kommer aldrig til at godtage, at den vestlige verden skal absorbere de kulturelt betingede problemer, migranterne fører med sig. Der er rigeligt at tage fat på i forvejen i den vestlige verden.

    Problematikken med, at sorte udgør op til 70% af statistikkerne i mange stater bunder uden diskussion i, at de har sværere ved at få arbejde etc. Lad mig dele en oplevelse med dig, jeg har haft så forbandet svært ved at æde:

    Da jeg flyttede herover, kom jeg med den overbevisning, at enhver tale om forskel på racer var noget sludder. Og jeg blev forbandet på mennesker, der antydede noget, der kunne tolkes som “dovne sorte”.

    I løbet af et års tid måtte jeg erkende flere sandheder – oplevet næsten dagligt på egen krop:

    Er man i et supermarked med for eksempel 8 kasselinjer åbne, og de 5 er bemandede med sorte, slår det næsten aldrig fejl, at de 3 ekspederer det dobbelte antal kunder som de 5 gør.

    Når man ringer til en kundeservice, og man kan høre, det er en sort medarbejder, er det mere reglen end undtagelsen, at tingene går i skudder-mudder. Er det rigtig vigtigt, er det ofte det smarteste at sige farvel, ringe op igen og håbe på, det ikke er en sort, der besvarer opkaldet.

    Det er mig så inderligt imod at sige det – men det er bare, hvad der som oftest opleves – og naturligvis med undtagelser. Og jeg vil sgu ikke have, det skal være sådan – men jeg må jo også se virkeligheden i øjnene.

    Om det er genetisk langsommelighed og dovenskab – eller om der ligger en slags indignation nedarvet over den grusomme fortid med slaver – det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at det er sådan, det er. Og igen: Med undtagelser.

    Bemærk, at jeg ikke vil sige, at det ene er bedre end det andet. Måske er de sorte i kasselinjen smarte, at de ikke overanstrenger sig, får stress etc. Ingen dom fra min side – bare en konstatering.

    Nøjagtig som jeg konstaterer, at der er enorme forskelle på, hvordan forskellige kulturer ønsker at indrette sig. Det ene kan være lige så godt som det andet – men de kan sjældent kombineres.

 18. Morten Anker

  Hvordan du som permanent udlandskdansker og bosat i usa kan vide noget som helst om flygtninge eller den del af den danske befolkning som har et hjerte for fællesskab og demokrati – de to værdier der har skabt velstanden i Danmark og Europa – kan jeg ikke vide. Men dine løgnehistorier Danmark har du fra de rige liberale i København – ord til andet. Det bliver de ikke rigtigere af.
  Ligesom de selvfede københavnere glemmer du hvor dine penge kommer fra., nemlig fra alle danskere og hos dig alle amerikanere. Når vi i Danmark har valgt at hjælpe arbejdsløse og syge så er det både for at undgå deres totale deroute og for at sikre en købekraft til gavn for hele samfundet.
  Det hedder efterspørgsel og det er grunden til at Trump får så meget modstand fra de rigtige rige i usa . De ved at samfundet går i stå uden efterspørgsel.
  I kan ikke låse jer inde og skabe en velfungerende verden. Til gengæld er der masser af muligheder for at øge efterspørgslen i den fattige verden og samtidig stoppe flygtningestrømmen. Men I vil hellere tælle jeres penge.
  Der er bare det ved det at de penge ikke er jeres egne! De er skabt af konjunkturer og spekulation og tilhører i virkeligheden verdens folk i fællesskab. Det ved for eks. Mark Zuckerberg. Spørg ham og bliv klogere.

  1. Morten Anker: Du spørger hvordan? Nu kan jeg selvfølgelig ikke vide, hvor gammel du er – men jeg boede de første 46 år af mit liv i Danmark. Og du?

   Er du rar at dokumentere en løgnehistorie, som du beskylder mig for at viderebringe?

   Kan du uddybe den med, at de rige her i USA er mod Trump? Desværre er det ikke sandt – det er kun ganske få som for eksempel Zuckerberg, der er imod Trump.

   Du mener, jeg har mine “historier” fra rige i København? Jeg har aldrig boet i København, jeg er en jysk bondeknold, der har arbejdet mig op. Min karriere startede som arbejdsdreng på en møbelfabrik i Hornslet nord for Aarhus.

   Du sidder på det sydlige Fyn – jeg er fra Jylland. Gør det dig så meget bedre end mig, at du kan tillade dig at skrive sådan?

   Du må lige uddybe – ellers er du ikke velkommen her.

 19. Venligboeren

  Det var netop fordi, det ikke har noget at gøre med at vælge, hvilket land man er fra, at jeg brugte Scientology som eksempel. Dem, der er tilhængere deraf, vælger det nemlig også selv – ligesom muslimerne vælger at tro på Islam og de kristne på Kristendommen. Min pointe med det var, at der faktisk er en del kristne syrere, der er flygtet de senere år, men de bliver desværre udsat for samme hetz som de – kan vi godt blive enige om – møgirriterende udgaver af muslimerne, som ikke kan opføre sig ordentligt efter danske normer. Hvorfor bliver de skåret over én kam? Fordi de er fra samme land. Derfor brugte jeg Scientology og Florida som eksempel 🙂

  Jeg er også helt enig med dig i, at man selvfølgelig ikke skal bruge et land eller et folk som forsøgspersoner for at finde ud af, om de, der er flygtet/migrere eller ønsker at flygte/migrere kan “leve op til vores kvalitetskrav”. Det er af samme årsag, jeg er enig med dig i, at der skal sættes ind i nærområderne. Men nærområderne er bare i øjeblikket overbelastet visse steder (f.eks. i Tyrkiet), og derfor skal der i stedet arbejdes ekstrahårdt på at få nogle af de rige nærliggende stater som f.eks. Saudi Arabien til at yde en indsats. Det er her, jeg mener, at politikken og myndighederne i Europa fejler.

  Det hjælper ikke noget, at vi blot smækker døren i for alt og alle. Det vil gå ud over dem, der virkelig har behov for at komme væk pga krig, eller som bliver forfulgte i deres land (f.eks. de, der har erkendt, at de er homoseksuelle, for som vi alle ved, er homoseksualitet absolut IKKE velset i arabiske lande).
  Det hjælper heller ikke noget, at vi lukker alle ind, for det kan de færreste samfund trods alt håndtere og kapere, plus vi risikerer at få en masse af de uønskede elementer ind.

  Hvad gør man så? Hvordan finder man ud af, hvem der har en moral og en etik, der passer ind (eller der kan læres op til at passe ind) et i moderne vestligt samfund? Hvis jeg havde den perfekte løsning, så gav jeg den gerne, men det har jeg ikke (endnu i hvert fald).

  Næste spørgsmål er så: Hvorfor er andelen af kriminelle så meget højere blandt indvandrere og efterkommere heraf?

  Kunne det måske være, fordi vores egne forsøg på at integrere disse folk og hjælpe dem med at komme på plads i vores samfund helt tilbage til starten af 90’erne, da deres forældre ankom, er fejlet totalt?

  Hvis vi går yderligere 20 år tilbage og kigger på de mange gæstearbejdere og flygtninge fra f.eks. de sydeuropæiske, sydamerikanske og afrikanske diktaturer, der kom hertil dengang, så er tallene ganske anderledes. Hvorfor? Min teori er, at der er 2 primære årsager til det: De blev taget imod og budt velkommen på en helt anden måde, og der blev gjort en indsats for, at de skulle falde til og blive en del af samfundet. De lærte at tilpasse sig Danmark og vores kultur.

  Men ser vi fra ca. slutningen af 80’erne, da en del somaliere flygtede hertil efterfulgt af mange irakere pga. krigen dér, så er det sket en væsentlig ændring. Mange af disse er stimlet sammen, har bosat sig i “egne samfund”, ghettoerne er opstået, og deres egen kultur har fulgt med. De har ikke haft den samme mulighed for at tilpasse sig vores samfund og vores spilleregler.

  Ghettodannelserne fik danskerne til at se skævt til de nytilkomne, og de nytilkomne følte sig set ned på af danskerne. Der opstod et større skel mellem befolkningsgrupperne, og det har formentlig (igen er det min teori) medført, at deres børn, der nu er vokset op som 2. og 3. generationsindvandrere – og egentlig er født som danskere – slet ikke føler sig ligeværdige med dem, der hedder Hansen, Jensen, Sørensen osv og kan tegne deres stamtavle fra Danmark eller i hvert fald fra Vesteuropa hundredvis af år tilbage.

  Min konklusion er, at det ikke som sådan er den enkelte person, der er noget galt med (selvfølgelig med undtagelser, for som tidligere skrevet ER der altid brodne kar mellem alle mennesker, og dem kan man bare ikke rette op på), men i allerhøjeste grad samfundet som helhed.

  I nutidens Danmark er vi splittet som aldrig før. Vil man lukke grænserne og holde folk ude, får man at vide, man er racist/nazist, og synes man, at det er okay, der er flygtninge, og man gerne vil byde dem velkommen, får man at vide, man er landsforræder og naiv (eller arrogant for nu at bruge dit eget udtryk).

  Måske skulle vi se, om ikke vi kunne mødes på midten, for sagen er måske nok den, at mange er lidt ligesom du og jeg … Vi kan se fordele og ulemper ved det hele. Vi kan se, at der er mennesker involveret og ikke bare en “masse” med en anden hudfarve eller en tro, man ikke bryder sig om.

  Men hvorfor er vi så blevet så splittet? Jeg tror, meget bunder i, hvad man hører om i medierne – desværre … Vi hører DAGLIGT om muslimer, der er røvhuller (pardon my French), men hvor bliver alle de gode historier af?? Hvad man hører om i medierne, spreder sig og “inspirerer” (desværre) andre … Se blot på da medierne begyndte at skrive side op og side ned om folk, der havde kastet ting ud fra motorvejsbroerne. Det spredte sig som en lynild, og pludselig gjorde andre lignende ting i den modsatte ende af landet. Det samme skete, da det pludselig blev “moderne” at klæde sig ud som en klovn og springe ud foran folk for at skræmme livet af dem. Eller det seneste tilfælde: At løsne boltene på hjulene på folks biler.

  Jeg kunne godt tænke mig, at medierne begyndte at fortælle lidt mere om de gode ting, de succesfulde historier, dem, der rent faktisk er nogle superskønne mennesker, og som bidrager til det danske samfund med alt, hvad de har af ressourcer. Selvfølgelig skal det ikke udelukkende være positive historier, for de negative har selvfølgelig også en nyhedsværdi, men i stedet for 99% negativt og 1% positivt, kunne man – måske naivt?? – håbe, at hvis tallene hed bare 70% vs 30%, så kunne de 30% forhåbentligt sprede positiv energi og inspirere til, at det faktisk godt kan lade sig gøre at leve bare nogenlunde fredfyldt sammen, side om side, i et moderne, multietnisk dansk samfund – med danske regler og dansk moral.

 20. Venligboer: Der er nu også positive historier om indvandrere.

  Jeg nægter at anerkende præmissen om, at den store kriminalitet skyldes dårlig modtagelse. Hvis det var tilfældet, skulle de primært muslimske indvandrere være modtaget dårlige i SAMTLIGE de lande, de indvandrer til? Næppe.

  Men hvis man sætter lighedstegn mellem at sige skik følge eller land fly og dårlig modtagelse, kan du have en pointe. Det skal man bare ikke sætte lighedstegn mellem.

  Når det er sagt: Det er jo forbandet svært, for intet er sort/hvidt – og der er med absolut sikkerhed fantastiske mennesker mellem migranterne. Indtil der findes en måde at skille skidt fra kanel, er det bare min holdning, at de vestlige samfund ikke skal betale prisen.

  Som en klog mand sagde: Hvis du gør, hvad du altid har gjort, får du, hvad du altid har fået.

  Jeg hader at være kontrær og firkantet i dette emne, men jeg er så tilpas egoistisk, at jeg til enhver tid vil sætte mit eget samfund over andres, når det er udsat for angreb. Og det er det – prøv du at spørge en hvilken som helst politimand i Danmark om, hvad virkeligheden er derude. Det er kun en lille del af toppen af isbjerget, der er i medierne.

  Altså: Hjælp til selvhjælp i egne lande + absolutte nærområder.

 21. Som jeg mange gange tidligere har skrevet, så bliver ingen af parterne i denne sag hjulpet.

  Flygtningestrømmen er et middel for at devaluere valutaen. Renten SKAL op.

 22. Thomas: Du bliver ved at nævne Sverige, selvom jeg her medgivet, at du formentlig har ret i pågældende udsagn (efter du linkede til din kilde, som var oprindeligt var udeladt). Men de andre kritikpunkter, springer du elegant henover. Jeg anfægter både dit sprog, som jeg mener er manipulerende og dine påstande om, at vores forældre og bedsteforældre har opbygget velfærdsstaten alene ved hårdt arbejde og afsavn.

  Men i virkeligheden, er det uendeligt ligegyldigt, hvem der har ret i hver enkelt udsagn. For det første fordi samtalen hurtigt degraderer til ordkløveri og mudderkastning (ifølge dig, er jeg både venstreorienteret og naiv osv), men mest af alt pga confirmation bias.

  Her er en definition fra Wikipedia: “Confirmation bias, also called confirmatory bias or myside bias, is the tendency to search for, interpret, favor, and recall information in a way that confirms one’s preexisting beliefs or hypotheses.”

  Du kan sikkert finde utallige eksempler, der understøtter din eksisterende overbevisning, ligesom jeg kan gøre det samme modsat. Hvorfor er det så svært at acceptere, at vi begge er farvet af confirmation bias, så vi kan skære ind til benet og tale om slutmålet, det der egentlig er interessant?

  Du mener “Fæstning Europa” er løsningen – jeg har argumenteret for, hvordan det kun forværrer situationen.

  Du mener vi skal hjælpe i nærområderne (du har godt nok kun skrevet “hjælp med prævention i nærområderne”), med et beløb svarende til hvad vi bruger idag – jeg ser gerne de får ressourcer til at forsørge og klare sig selv. Men hvis vi skal nærmere en reel løsning, er vi nødt til at forpligte os til at hjælpe dem i mål.

  Du mener vi skal bruge militær magt overfor transportørerne – jeg mener vi skal bruge midlerne på at stoppe behovet for transportører.

  Vil du have en konstruktiv debat, så kom på banen med meninger, realiteter, fakta osv. Bare hold det konstruktivt. Jeg er godt træt af eksempler om Levakovic osv – det er ren confirmation bias.

  1. Ser du, Philip. Du har ikke noget mandat til at bestemme, hvordan jeg skal debattere her. Jeg har til gengæld et absolut mandat til at bestemme, hvordan du skal debattere. Og du har nu trådt tilpas meget over stregen med usandheder, så dette var dit sidste indlæg her. Jeg har svaret med masser af konstruktive ting, faktuelle forhold etc. Og inkl. det yderst faktuelle forhold, at Levakovic bliver i Danmark, mens ordentlige mennesker smides ud.

   Jeg debatterer hjertens gerne, og jeg siges hjertens gerne imod – men din facon er utilstedelig, tølperagtig og enten yderst bevidst eller bare fordi du ikke magter andet. Hav det godt.

   1. Hej Thomas,

    Forstår godt at den cirkel af argumentation som kom ingen vegne blev stoppet.

    Har lige en pointe: Levanovic – har du læst Højsteretsdommen? Jeg spørger fordi langt de fleste udtaler sig uden at have læst den 7-sider lange dom – det tager ikke lang ti at læse.

    Når man har læst den, så forstår man mere selve præmissen for, at han ikke kan udvises, og kan så tage stilling til, om man selv synes det er rimeligt eller ej. En del af præmissen er, at myndighederne ikke tidligere har forlangt udvisning, hvilket sammenholdt med at to mindreårige kun har en myndig forældre (Levakovic) og graden af hans kriminelle handlinger og at han ingen reel tilknytning har til Kroatien gør, at udvisning afvises – det betyder også, at det på ingen måde er et frikort til udlændinge at begå kriminalitet og undgå udvisning – sagen hat mange specifikke præmisser der overses fuldstændig i den offentlige debat.

   2. Hej Leon
    Ja – jeg har læst den, og det er helt korrekt, hvad du skriver. Det ændrer bare ikke på den påvirkning, det har på folk, når et stykke indiskutabelt menneskeligt affald kan blive, mens elitestuderende, ægtefæller der kan klare sig selv m.fl. bliver smidt ud. Eller for den sags skyld, at en somalier, der voldtager et barn, snart går frit rundt i Danmark.

 23. Til Thomas: Jeg fatter ikke du ventede så længe med at smide ham Phillip ud. Debat er godt og jeg er ikke enig med dig i det hele du skrivver men jeg kunne aldrig finde på at prøve at mannipulere som han gjorde. Jeg tror så heller ikke lige du er en man skal prøve det med 🙂

  Jeg er glad for at se et anstændigt indlæg mod den indvandring der bekymmer så mange mennesker og som desværre får det værste frem i mange. Ros til dig for at holde en ordentlig tone!

  1. Tak skal du have, Rene K. Jeg har det sgu lidt skidt med at lukke af i en debat, men hvis en debattør kommer med en agenda, der udelukkende handler om at miskreditere, fejlfortolke bevidst og i øvrigt lægge mig ord i munden, er jeg færdig. Hjemmesiden her er privat, og jeg har ikke pligten til at lade folk opføre sig så nedladende. Jeg tror ikke, jeg før i mit liv er blevet bebrejdet at benytte fakta som belæg for mine argumenter og holdninger – men der er jo en første gang for alt.

   Jeg bliver beskyldt for at sige, at Europas velfærd i dag udelukkende skyldes vore forfædres arbejde. Det er ikke, hvad jeg skriver. Jeg skriver, det er dem, der har udviklet det Vesteuropa, vi kender eller kendte. Der er jo en moralsk/etisk måde at opbygge et samfund på i Europa, hvis lige ikke kendes mange steder udenfor Europa. Og det moralske afsæt kom nu ikke via Marshallhjælp – hvilket jo tydeligt dokumenteres ved, at der er sprøjtet hjælp i samme eller større omfang ud i Irak og Afghanistan til megen lidt nytte. Det samme gælder for store dele af det afrikanske kontinent, hvor man bare ike har samme ønsker til og afsæt for det samfund, man vil have.

   Nå – nu ved jeg ikke, hvad det er, du er uenig med mig i – men det hører jeg da gerne?

 24. Er du tankelæser Thomas ? Det, du har skrevet, er jeg særdeles meget enig i. Og jeg vil lige tilføje mine egne tanker.

  Tyskland og Sverige har blandt mange lande i Europa ingen oliekilder selv. Det giver noget afhængighed, hvor samtidigt Europa har mad- og industrieksport, de gerne vil af med. Men der mange andre lande, der kan levere. Jeg ser det som en handel, hvor Europa desuden overtager imod noget af de islamiske landes overbefolkninger mod billige forsyninger.

  Overbefolkning er et globalt problem, der langt overstiger problemerne omkring klimaet. Det er hovedrystender, som folk har glemt eller ikke aner noget om jordklodens eksistensgrundlag for alt det levende. Beplantning, der primitivt sagt omdanner CO2 til ilt, hvor levende væsner ånder ilt og udånder CO2. Når de alt for mange mennesker skal have plads, raserer de regnskove og anden beplantning, samtidigt med at de forurener jorden og vandet, der slår vandets beplantning ihjel (se evt. under “det døde hav” ud for Mississippiflodens udmunding.

  Jeg læste for et års tid siden, at jordklodens bæreevne ER overskredet. Jeg kan ikke huske hvor. Men menneskenes forbrug af resourcer overstiger klodens evne til at forny dem. Overfiskning og mangel på rent drikkevand er blot to vigtige resourcer. Samtidigt stiger listerne over truede dyre- og plantearter med stadig større hast. Klokken er fem minutter i tolv. Befolkningernes fertilitetsrater i de fattige lande skal under kontrol. Det er kun godt, at børnedøligheden er reduceret , og at smitsomme sygdomme også har reduceret dødeligheden. Men lægevidenskaben glemte, at overbefolkningerne vokser i overgear. Al ulandsbistand skal omdirigeres til svangerskabsforebyggende midler – helst i forgårs. Hvis nogen er i tvivl, kan de jo kigge i FNs tal over flygtninge og udstøtte.

  Ellers bor jeg selv i Trump land. Uden for en lille by ca. halvvejs mellem Savannah, GA og Charleston, SC. Jeg var 48, da jeg som gammel COBOL programmør blev headhuntet under den store Y2K scare. Og det er fugtigvarmt her med op til 35 grader i skyggen PYHA

  1. Hej Janette
   Tak for input og indspark!

   Her “nøjes” vi med 33 grader i skyggen – men jeg har så også Atlanterhavet 4-500 meter fra mig, og det hjælper en smule 🙂

 25. Flot skrevet , har ikke flere ord . Lad os hjælpe flygtninge til at blive i deres eget land , det vil gavne deres land oh på den måde, få fattigdom til at blive mindre og mere positivt , og arbejde henimod ingen fattigdom

 26. Det er et andet simpelt regnestykke, som de fleste ikke fatter. Jo flere, der skal dele den samme lagkage, jo mindre stykke til hver.

  De fattige lande har som regel fertilitetsrater, der overstiger deres vækst i BNP. Det betyder naturligvis, at de enkelte mennesker bliver fattigere og fattigere. Og meget stor andel af deres befolkning er børn unge mennesker, der skal i gang med selv at stilfte familie. Der skal enorme overtalelsesevner og sikkert en masse penge til bare at holde befolkningstilvæksterne nogenlunde nede.

  Eftersom FN er domineret af islamiske og /eller fattige lande, har det med overbefolkninger ikke den store interesse. Og de har mange steder antal koner og børn som mandens statussymbol. Endvidere er børnene mors og fars alderdomspension, hvor man ikke som i de rige lande har folkepensioner. Så er klimaet bedre til at lokke penge ud af de rige lande.

  Hilsen fra https://en.wikipedia.org/wiki/Beaufort,_South_Carolina

 27. Det er sandt, Janette! Og det er et rigtig grumt regnestykke – i hvert fald hvis man orker at bekymre sig lidt for de generationer, der følger efter os (ikke en egenskab jeg tillægger så mange af dem, der er uenige her).

 28. Mogens Pedersen

  Tak for et godt seriøst og veldokumenteret indlæg om migrant /flygtningedebatten.
  Også for din seriøse feedback til andre debattører, som ikke er enig med dig.
  Jeg er 100% enig i dine betragtninger, og bliver som morfar trist ved tanken om de kommende generationers fremtid.
  Og trist ved tanken om, at man er glad for at man snart er 68 år, og derfor ikke kommer til at opleve så meget af den kommende usikre fremtid.
  Skal der virkeligt borgerkrige til rundt omkring i Europa før vore – ofte amatøragtige – politikere får øjnene op for virkeligheden, og får gjort noget ved problemerne. Ikke mindst i EU regi.

  1. Hej Mogens
   Tak skal du have. Jeg håber ikke, vi skal se borgerkrige, men jeg kan godt frygte en eller flere væbnede konflikter mellem indvandrere og gammel-europæere.

 29. Søren Sigvardt

  Mennesker der har brug for hjælp skal hjælpes. Jeg synes at det er et problem at vores EU projekt ikke evner at have en klar og tydelig strategi for de ydre EU grænser og at vi alle har et kontingent som skal leveres til det. Ingen strategi intet kontingent og der med ingen løsninger. Derfor kommer der mere af det vi ser i Middelhavet nu og i de sidste år

  1. Absolut, Søren! Der kræves et samlet Europa med en plan – og da der ikke er det, ser vi alternativet til det nu.

 30. Palle J. Christensen

  Godt skrevet! Men tænk på en ting. Du, vi, er oppe mod mennesker der aldrig tager fejl. Eksempel Stine Bosse. Eller mennesker af den overbevisning, der hedder Radikale Venstre. De er jo ejegode mennesker, der er lidt bedre end resten af befolkningen.

  1. Præcist, Palle. Og det er de samme mennesker, der sidder med åben mund og uden at fatte en meter, når en yderste højrefløj vinder frem. De egentligt ansvarlige for racisme, højredrejning etc. skal findes hos De Radikale og det slæng.

 31. Christian Jørgensen

  En venligboer samt Philip (som du åbenbart har ekskluderet) har allerede skrevet en udmærket kommentarer.
  Jeg er selv sympatisk stemt over for venligboerne. Jeg har været frivillig i Røde Kors og jeg er venstreorienteret humanist. Så jeg er vel nogenlunde målskiven for din kritik.
  Jeg synes ovenstående personer har allerede har givet en lødig og værdig kritik af dine argumenter. Jeg har et par spørgsmål til til dine kilder og fortolkningen er dem.
  Altså din første tabel med “Crime rate per 1000” og “Overall crime per origin”, der er linket til en artikel fra JP hvor den graf ikke optræder. Hvor har du den fra?
  Der mangler i hvert fald en hel den oplysninger for at man kan tolke på tallene i tabellerne. Kan godt se at “assault” skal tolkes som procent og ikke promille og tallene i “Crime rate per 1000” angår mænd. Jeg går ud fra at næste tabel “Overalle crime per origin” angår både kvinder og mænd.
  Din anden tabel går jeg ud fra stammer fra den franske sociolog Hugues Lagrange. Men jeg kan ikke finde den på nettet. Kunne du give et link?
  Den oplagte tolkning af den tabel er at arbejdsløshed er rigtig skidt, uanset herkomst. Unge arabere med “white collar”-baggrund klarer sig markant bedre end arbejdsløse med en hvilken som helst baggrund. Der ser ud til at afrikanere (ud over arabere) fra mindre muslimske og mere kristne lande er mere kriminelle. Og unge med tyrkisk baggrund er åbenbart mindre kriminelle fremfor unge med fransk baggrund. Alle tre ting der understøtter ideen om, at det er socioøkonomiske forhold der gør folk kriminelle og ikke deres etnicitet eller religion. Og det støtter slet ikke din tese om at etnicitet, kultur eller religion gør folk uintegrerbare. Altså arabere med “hvidkravede” forældre er markant mindre kriminelle end originalt franske med arbejdsløse forældre.

  1. Hej Christian
   Jeps – Philip er ikke velkommen her, når han opfører sig, som han gør. Om du er målskive? Det ved jeg ikke? Er du for den indvandring, der sker i disse år? Hvis du er: Du er målskive.

   Kilden under grafen er egentlig fejlplaceret – for den er et svar til Philips påstand om, at det var noget jeg fandt på med Sverige og forvanskning af tal. Jeg flytter linket – det har du helt ret i!

   Statistik er jo en herlig ting, og den viser så også, at de få af arabisk herkomst, der faktisk uddanner sig og integrerer sig (og bliver white collar) er fuldstændigt lige så gode (eller endnu mere produktive) samfundsborgere end for eksempel franske unge med arbejdsløse forældre. Dermed kan vi endegyldigt bevise, at race ikke har noget med sagen at gøre, og det passer mig aldeles fremragende, for jeg væmmes ved racisme.

   Som jeg meget tydeligt har skrevet et utal af gange, er intet sort/hvidt, og man kan ikke generalisere uden at tabe nogen. Men når vi så lader statistik alene et øjeblik, står tilbage, at tusinder vælter ind i Europa i døgnet, der absolut ikke er white colar og mange endda analfabeter. Det er også virkelighed – og sat sammen med den teknologiske udvikling er der kun ét facit, og det har jeg allerede beskrevet.

   Igen – hvis vi alene forholder os til de faktuelle forhold – er der kun (i store træk) én befolkningsgruppe, der kan løfte forsørgelsen for disse horder af mennesker: Europas originale befolkning.

   Jeg fandt graferne via Google – men hvis vi ser bort fra dem og helt glemmer kriminalitet (selvom det altså er svært – prøv at læse kommentaren fra en politibetjent), ændrer det ikke på, at der ikke er arbejde eller indtægtsmuligheder til de mange uden anelse om, uddannelse til eller kultur for moderne industrialiserede og automatiserede samfund. Vi skal hjælpe dem til at skabe det samme i Afrika – hvis de vil, kan og gider. Hvis de ikke kan/vil/gider: Så er det ikke vores problem.

 32. Christian Jørgensen

  erratum “Og unge med tyrkisk baggrund med arbejdsløse forældre er åbenbart mindre kriminelle fremfor unge med fransk baggrund” -skulle der stå

 33. Hej Thomas.
  Jeg har læst dit indlæg, men ikke alle de bemærkninger, som der har været til dit indlæg.
  Du kender mig fra iværksætteruddannelsen i Aalborg.
  Jeg har fået en tanke inden for de sidste par dage. Mon det var muligt, at lave iværksætterkurser for danskere med anden etnisk baggrund end dansk med henblik på at forberede dem på at starte virksomheder i deres oprindelige hjemlande.
  Jeg ved, at nogle savner deres hjemlande – og at de derfor tager på ferie for at besøge deres familie.
  De bedste hilsner
  Jette

  1. Hej Jette
   Det kan godt være, det ville være muligt – men umiddelbart ville det jo kræve lokalt kendskab til markeder, myndigheder og regler i de respektive lande til det meste af undervisningen. Det er nok ikke sådan lige at støve op?

   Jeg forstår fuldt ud, at man kan savne sin familie – men jeg kan ikke forstå, at man kan have status af flygtning eller have politisk asyl og så rejse til det land, hvor man angiveligt er i fare. Men der er så meget, jeg ikke forstår 🙂

 34. Christian Jørgensen

  Hej Thomas,
  jamen selvfølgelig er intet sort/hvidt.
  Du har stadig ikke svaret på, hvor du har graferne fra – ok fra google – men måske du kunne angive en lidt mere præcis angivelse af ophavet til graferne.
  Du har sikkert ret i at indvandrere ikke i stort tal er højtuddannede, men som den franske graf beskriver (hvis vi kan stole på den,) så er unge arabere med “hvidkravede forældre” mindre kriminelle, og vi må formode at disse forældre tidligere har været “blåkravede”, så det er bestemt muligt at flytte folk. Det er en proces enkelt individer selv sætte igang og noget samfundet kan støtte op om.

 35. Hej Thomas
  Supergodt skriv du har forfattet og aldeles enig.
  Jeg kunne dog godt savne EU aspektet som efter min mening har spillet en afgørende negativ rolle i Vesteuropas miserable tilstand.
  Schengen samarbejdet og Frontex er blot to EU misfostre der ved sine kollaps har udstillet EU som et værdiløst monster på lerfødder.
  EU bureaukraterne har med sine åbne grænser og umyndiggørelse af vestlige statsledere kørt Vesteuropa ud over kanten.
  Jeg formoder at du som liberalist er varm fortaler for åbne grænser, men nu må patriotisme og fædrelandskærlighed samt en del af Trump’s indvandringspolitik og EU skepsis være vejen frem hvis vi skal redde stumperne.
  Permanent lukkede grænser og høje hegn (som Ungarn og Østrig ) uden hensyntagen til nationalødelæggende EU politik er løsningen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen