På behagelig afstand af Europa har jeg de senere år iagttaget den i perioder nærmest ubegribeligt store strøm af migranter, der ankommer til især Italien – men også til Grækenland og Spanien m.fl.

Jeg har forsøgt at relatere mig til antallet, som i omfang svarer til, at der nogle døgn ankommer 2-3 gange så mange migranter til Italien, som der boede mennesker i den landsby, jeg voksede op i. På ét døgn…

Som menneske er jeg naturligvis berørt af de rædselsscener, der jævnligt udspiller sig, når overfylde både – drevet frem af glubske menneskesmuglere og godt hjulpet af NGO’ere – kæntrer, og mennesker dør.

Unge, gamle og børn. Hvis man ikke græmmes over det, er man ikke et rigtigt menneske.

Jeg føler også med de mennesker, der efterlader en usikker fremtid i fattigdom for at søge lykken andetsteds. Hvem ville ikke gøre det? Jeg ville, hvis jeg var i deres situation. Lad disse ord være indledningen til et mere firkantet syn på det, der sker i øjeblikket:

Lad mig lige definere: Når jeg omtaler venligboere, gør jeg det som en yderst bred betegnelse, der skal dække alle, der er positivt indstillede til den massive migration i Europa. Det er umuligt at være mere nuanceret end det – beklager.

Hvem skabte velfærden?

Særligt efter afslutningen af 2. Verdenskrig har Vesteuropa udviklet sig til en række lande, der er kendetegnede ved meget høj levestandard sammenlignet med resten af verden. Ikke blot levestandard – men også generel tilfredshed i befolkningen, uddannelsesniveau, frihed og alle de andre dyder, de fleste af os påskønner. Nu skriver jeg, at Vesteuropa har udviklet sig, men det passer jo ikke helt. Det er nemlig ikke noget, der bare er sket.

Hvem skabte den europæiske velfærd? Click To Tweet

Det er vores bedsteforældre og forældre, der har udviklet det Vesteuropa, vi kender (eller kendte til for ikke så længe siden). Og det er samme dybe flid, respekt og vilje til forbedring, der har bragt lande som Polen, Tjekkiet, Ungarn m.fl. med på vognen, efter Sovjetunionen faldt og russernes indflydelse forsvandt så hurtigt, som en flaske vodka gør det i hånden på en russer.

Disse brave mennesker rejste sig efter henholdvis 5 års total krig i Europa eller årtiers brutal undertrykkelse. Sidstnævnte – vores østeuropæiske venner – rejste sig reelt først i 1980’erne, og måske er det derfor, de på visse områder er uendeligt mere klart seende end de selvfede og overforkælede europæere i Vesten?

Ved hårdt arbejde, afsavn, menneskelighed og respekt for hinanden skabte vores forfædre det rige Europa, der siden 1945 og frem til nu – med undtagelse af den brutale krig på Balkan – har levet i fred og fordragelighed.

Med fred, fordragelighed og fyldte maver kommer glemslen nemt til vi mennesker – og der blev glemt i Europa!

Glemte var de hårde år under krigen, glemte var mange års rationeringer, drab på uskyldige og andet grumt. Der var ganske enkelt ikke elendighed nok i Europa at tage sig af, da først Østeuropa var frit.

Selv arbejderbevægelsen – omend den selv stadig tror, den har en berettelse – løb tør for reelle projekter og kastede sig i stedet over at ødelægge flittige mennesker levebrød. Og politikerne (mange af dem) samt den alt, alt for store strøm af nyudklækkede humanister fra universiteterne, der trods måske 30 år på planeten aldrig havde stiftet bekendtskab med hverken et rigtigt job eller det virkelige liv? De manglede også projekter – i den grad.

Når humanister mangler et projekt

Hvad gør man som humanist, når Rote Arme Fraktion ikke længere eksisterer, når Blekingegadebanden ikke længere modtager donationer og PLO er opløst? Hvor sender man penge, støtte og opbakning hen? Til de hjemløse i gaderne? Nej – de lugter og der er ikke prestige i dem.

Til de gamle på plejehjem, der sidder i daggammelt lort i en ble, ingen har tid at skifte, fordi der ikke er penge til både at underholde store dele af befolkningen på overførselsindkomst og sikre ordentlige forhold til dem, der tjente de penge ind, der nu bruges?

Næ – dels skal de jo snart dø alligevel, og der er heller ikke rigtig prestige i dem.

Giv en hånd til Afrika (m.fl)

Netop som humanisterne og de tossegode var ved at give op, kom løsningen. Den kom serveret omend ikke på et sølvfad så i gummibåde i rigelige mængder. Og den kom i yderst påfaldende sammenfald med den humanitære katastrofe, som borgerkrigen i Syrien udgør – og som har sendt og stadig sender millioner af mennesker på flugt. Størstedelen af de flygtende er så godt nok mænd i alderen 20-30 år, og deres kvinder og børn sidder tilbage i flygtningelejrene.

Lynhurtigt forsøgte store dele af politikerne, samtlige humanister og venligboere – og desværre også en del ellers relativt intelligente mennesker – at overbevise en skeptisk befolkning i Europa om, at disse stakkels krigsflygtninge jo for størstedelens vedkommende var højt uddannede mennesker som for eksempel læger, psykiatere etc. Virkeligheden skulle vise sig at være en HELT anden – men det er ikke det, dette indlæg skal handle om.

Giv den RIGTIGE hånd til Afrika Click To Tweet

I ly af den humanistiske bølge begyndte en veritabel folkevandring over Middelhavet – for størstedelens vedkommende mennesker fra lande, der ikke er i krig men “bare” fattige. Og hvor der er store strømme af migranter på jagt efter et bedre liv, er der menneskesmuglere, der tjener kassen. Sådan er det.

De satte det hele i system, og senere i et direkte samarbejde med NGO’ere, der får at vide, hvor og hvornår der afskibes migranter, så de kan komme ilende til og undsætte dem.

Og lad mig lige her indskyde, at enhver, der kan finde på at sige, at man bare skal lade dem drukne, skal skride væk fra min hjemmeside nu og her! Hvis du er af den holdning, er du mindst lige så ussel som menneskesmuglerne.

Undskyld det lille udbrud, men den slags slags menneskeligt affald, der kan ønske den slags for mennesker, findes faktisk!

Naturligvis skal hver eneste migrant, der observeres i havet i havsnød, hjælpes ombord på et skib. Undlader man det, er man værre end ISIS.

Når fotografer skaber en kunstig virkelighed – billedet er et klassisk bevis på, hvordan vi manipuleres til sympati. Udsnittet i den hvide firkant er det officielle billede – resten inkl. manden, der står op i vandet, blev skåret fra.

Men så er det, at mine og alt for mange andres veje skilles:

Sejl dem tilbage – med det samme

De skibe, der er flydende, skal med passagerer ombord slæbes tilbage til afgangsstedet på det afrikanske kontinent. De stakler, der er kæntrede etc. skal hjælpes ombord på skibe, hvor de kan blive tjekket af en læge og få noget at drikke og spise på turen tilbage til Afrika.

Og hvorfor skal vi så det, spørger du måske? Inden du nu begynder at minde mig om de danskere, der måtte flygte til Sverige under krigen, de Ungarere, der kom da russerne kørte den Røde Hær ind i Budapest m.fl, må jeg lige have lov at minde dig om nogle helt faktuelle og ubestridelige forhold:

 • Danskerne, der flygtede til Sverige, var af samme kultur og rejste i øvrigt hjem igen, da freden kom
 • Ungarerne, der flygtede til Danmark (blandt andet), kom, gik i arbejde, integrerede sig og blev for de flestes vedkommende. Deres efterkommere er – trods efternavnene – pæredanske, hårdt arbejdende mennesker.

Men hvorfor skal vi så ikke tage mod de enorme strømme af afrikanere? De er jo mennesker, som vi er det, de er emigreret fra elendighed og dystre udsigter. Og hvad med de mange arabiske flygtninge og migranter? Mange af dem er jo reelle flygtninge, der har forladt krig og ødelæggelse – hvorfor skal vi ikke indlogere dem i Europa?

Gamle tal – men de mest troværdige, jeg kunne finde. Sveriges ledelse maskerer i dag data i voldsom grad. Kilde

 

Hvorfor kalder du humanisterne og venligboerne for arrogante?

Det gør jeg, fordi jeg finder det helt ubeskriveligt arrogant at pådutte den brede befolkning det, som en stor del af politikerne, alle venligboere og deres slæng gør: En kulturelt uforenelig invasion af mennesker, der bare ikke har samme afsæt som europæerne.

Og nej – jeg mener ikke, at de skal mæske sig i svinekød for at passe ind. Jeg taler om helt andre og basale elementer, der har afgørende betydning for det, der sker i Europa lige nu. Jeg taler om moral, menneskesyn, kvindesyn især, akademisk kunnen etc. Lad os tage nogle fakta:

 • Det er ikke hverken læger, ingeniører eller andre højt uddannede, der hopper ombord i en gummibåd i Libyen
 • Flertallet af syrere, irakere og afghanere, der drager mod Europa, er mænd i alderen 20-35 år. Nogle organisationer siger, det er op mod 80%
 • Taler vi om afrikanerne, er der en meget stor andel af analfabeter
 • Blandt arbejdsvante er der primært tale om kunnen som for eksempel at lave mursten ud af ler og andre håndværk, der reelt ikke eksisterer i Europa mere
 • Hovedparten fra begge områder er enten religiøse eller stærkt religiøse – og flertallet er muslimer

Samtidig med den enorme indvandring – selv de mere forsigtige skønner, at der er ca. 1,2 millioner mennesker på vej mod Europa – ruller den teknologiske udvikling videre. Og det betyder, at der bliver stedse færre manuelle jobs – og kravene til jobansøgere bliver stedse højere.

Læg dertil, at de mennesker, der er ankommet eller er på vej til Europa, har en kultur, der indebærer et meget højt fødselstal, og som under europæiske vinger vil indeholde en eksorbitant lavere børnedødelighed – og så har du opskriften på en befolkningseksplosion i Europa.

Kulturen – hvad med den?

Men det er ikke blot en befolkningseksplosion med mennesker, der har samme mål, moralsk afsæt etc. som de gamle europæere. Det er en befolkningsgruppe, der via århundreder har udviklet den kultur, der nu engang er deres – og som jeg ikke vil kritisere. Jeg vil blot stilfærdigt sige, at den er anderledes, at den ikke omfatter samme tilgang til flid, til respekt og til en hulens masse andre ting som den europæiske kultur.

Lad mig også minde om, at vi ikke skal så langt tilbage i tiden, før det for eksempel i Danmark var et ukendt begreb at tale om æresdrab, om tilsløring i offentligt rum, om barnebrude og – ikke mindst – om horder af indvandrerbander, der voldtager, plyndrer, afpresser og overfalder nærmest, som det passer dem.

Vi døjede lidt i perioder med nogle fladpandede rockere og den slags – men jo på ingen måde som det, vi ser nu. Og tro mig: Det er 100 gange værre i mange dele af Frankrig, England og i Sverige, end det er i Danmark.

Derfor kalder jeg humanisterne og deres slæng for arrogante: De er revnende ligeglade med, hvad generationer før dem har opbygget i Europa.

Selv har de ikke opbygget en hujende fis – og de har aldrig måttet kæmpe for det, de har.

Og nu er de – i en misforstået humanismes navn – parate til at omkalfatrere de europæiske samfund til præcist det, der er dagens orden i de lande, migranterne kommer fra.

Hvis det ikke er hovent og arrogant, ved jeg snart ikke…

Men hvad skal vi så gøre som mennesker da?

Det skal jeg gerne give mit personlige bud på:

 • Vi skal sikre en human redningstjeneste i Middelhavet, der samler dem op, der prøver at komme over til Europa. De skal enten reddes op af vandet eller bugseres tilbage til afrikansk kyst.
 • Såfremt afskibningslandene protesterer, skal opsamling af migranter ske lige udenfor territorialgrænsen – og bugseringen tilbage skal ske i henhold til gældende maritime love – evt. med flådebeskyttelse
 • Vi skal sikre en kommunikativ indsats i samtlige de lande, folk rejser fra for at komme til Europa, der fortæller, at Europa er lukket land, medmindre man ansøger via ambassader etc.
 • Vi skal sætte en nådesløs jagt ind på menneskesmuglerne, der skal bekæmpes med militær magt om nødvendigt
 • Vi skal afsætte ca. samme beløb, som strømmen af migranter koster i dag, til at hjælpe i nærområderne med prævention, oplysning mod religiøst betinget modstand mod prævention og abort – flere beregninger viser, at vi kan hjælpe 7 i nærområderne for det beløb, det koster at hjælpe én i Europa
 • Vi skal reelt lave et “Fæstning Europa”.

Hvor ender Europa?

Alternativet til disse ret drastiske tiltag behøver vi faktisk ikke gisne om. Alternativerne er nemlig allerede til stede i vidt omfang i Europa. I flæng kan nævnes de mange, mange såkaldte “No Go zoner” i Sverige, Frankrig og Storbritanien – eller mere hjemlige steder som Vollsmose, hvor der hersker tilstande, som de færreste, der ikke bor der eller har venner, der bor der, ved noget om.

En anden effekt af at lade de enorme mængder af mennesker ind, er et voldsomt stigende antal mennesker, der ikke kan få en plads på arbejdsmarkedet og derfor ender i offentlig forsørgelse. Det er matematisk bevisligt.

Og det er statistisk bevisligt, at omfanget af kriminalitet stiger med faktor mange – se blot på fordelingen af anholdte og indsatte overalt i europæiske fængsler.

Vi skal også – som anstændige mennesker – turde indse, at der er så store forskelle kulturelt, at sameksistens næppe er mulig. Det er der faktisk også statistisk evidens for. Det har intet med race at gøre, og det har intet at gøre med, at den ene kultur er bedre end den anden – det har alene med stille og rolige faktuelle forhold at gøre.

Jeg kunne jo – lettere provokerende – spørge dig, om du nogensinde har har hørt om advarsler om at færdes i Chinatown eller Little Italy efter mørkets frembrud? Har du nogensinde set eller hørt om horder af vietnamesiske bådflygtninge angribe politiet, angribe glade studenter under studenterkørsel – eller råbe “luder” efter vestligt klædte piger?

Hvad vil jeg med det her?

Jeg ville primært have det ud af systemet – og så vil jeg gerne udfordre enhver, der har gidet læse med.

Er det humanisme at ville sønderlemme et samfunds opbygning for at “hjælpe” mennesker, der aldrig har bidraget til det samfund?

Er det et sundhedstegn, når Europa er fuld af faktuelle beretninger som dem, vi kender fra Danmark, hvor for eksempel Levakovic får lov at blive i landet, mens intelligente, hårdt arbejdende mennesker smides ud?

Hvilket samfund har du lyst at efterlade til de næste generationer?

Vil du – hvis du er en af humanisterne – være tilfreds med at efterlade dine børnebørn til et samfund, hvor de ghettoer og kriminalitetsproblemer, vi ser i dag, er vand ved siden af?

Er det unfair at passe på sine egne, før man passer på andre?

Skyd!

Share This