Kom på banen, muslim!

Hvis du følger mig på sociale medier, ved du allerede, at jeg har en klar holdning til religion, til ytringsfrihed og til terror. Hvis du ikke gør, er det vigtigt, at du tager afsæt i, at jeg har mine holdninger baseret på følgende forudsætninger:

 • Jeg er ateist, og jeg har absolut ingen sympati for nogen religion overhovedet – tværtimod
 • Jeg mener, at ytringsfriheden er grænseløs, og at gråzoner skal prøves ved en domstol, hvis de opstår
 • Jeg mener, at alle har ret til en hvilken som helst tro, de aldrig påtvinger eller skader andre med
 • Jeg er oprigtigt bekymret for fremtiden for Europa

Religioner fører til vold og undertrykkelse

Alle religioner har medført og medfører stadig i større eller mindre grad vold, intolerance, undertrykkelse og udbytning af mennesker. Kristendommen i alle dens farver har gjort det og gør det. Islam har gjort det og gør det – og i dag er det par excellence Islam, der overalt i verden benyttes til undertrykkelse, vold m.m. Sådan er det, og det er vi nødt til at forholde os til, selvom mange muslimer siger, at det, der foregår med ISIS, terroren 11. september og frem til de seneste feje angreb i Paris, ikke er Islam.

Hvad er det med den Koran?

Koranen indeholder et hav af anvisninger, ligesom for eksempel Biblen gør det – Koranen er dog hundrede gange mere blodig og specifik end for eksempel Biblen. Begge er lede og afskyvækkende bøger, og det, der gør den store forskel på de to bøger i dag, er især, at følgerne af Biblen tilsyneladende har “tidsjusteret” fortolkningen til mere moderne tider, hvorimod muslimer i udpræget grad er blevet mere stringente.

For eksempel siger Biblen, at utro kvinder skal stenes og homoseksuelle skal dræbes. Det siger Koranen også. Men der er heldigvis ikke nogen steder tilbage i verden, hvor kristne stener kvinder og dræber homoseksuelle. Det er der til gengæld et stigende antal steder i verden, hvor muslimer gør netop det.

Lad mig bringe nogle få citater fra Koranen om vantro:

Profet! Bekæmp de vantro og hyklerne! Vær skånselsløs mod dem! Deres herberg bliver Helvede. Hvilket ondt endeligt! Koranen, 9:73

I, der tror! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Gud er dem de gudfrygtige.

Koranen, 9:123

De af de troende, der bliver siddende, uden at de har nogen skavanker, står ikke på lige fod med dem, der kæmper for Guds sag, både med deres ejendom og deres liv. De, der kæmper med deres ejendom og deres liv, dem sætter Gud et trin højere end dem, der bliver siddende. Gud har lovet hver af dem Det Skønneste, men Gud udmærker dem, der kæmper, frem for dem, der bliver siddende, med en vældig løn … Hvis nogen forlader sit hus for at udvandre til Gud og Hans udsending, og døden derpå indhenter ham, så påhviler det Gud at belønne ham … De vantro er så åbenlys fjende af jer.

Koranen, 4:95-100

Kvinder og kvinders rolle i Koranen

“Mænd står over kvinder, fordi Allah har givet nogle fortrin frem for andre, og fordi de har givet ud af deres ejendom”
“De [kvinder], fra hvem I frygter genstridighed, skal I formane, lade alene i senge og slå. Hvis de så adlyder jer, skal I ikke foretage jer mere mod dem.” – sura 4:34

“Kvinder har med ret og rimelighed krav på det samme, som de er forpligtet til; men mændende står et trin over dem” sura 2:228

Lad os også lige tage nogle tørre tal, som du kan kigge nærmere på, hvis du vil:

[box type=”info”]- 62% af britiske muslimer er imod ytringsfrihed: http://www.cbsnews.com/news/many-british-muslims-put-islam-first/

– Mellem 26 og 89% af muslimer i en lang række lande sanktionerer stening til døden af utro kvinder (PDF): http://www.pewforum.org/uploadedFiles/Topics/Religious_Affiliation/Muslim/worlds-muslims-religion-politics-society-full-report.pdf

– 40% af den muslimse befolkning i UK ønsker Sharia lov indført i UK: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1510866/Poll-reveals-40pc-of-Muslims-want-sharia-law-in-UK.html

– 80% af unge muslimer i Holland ser hellig krig mod vantro som helt OK: http://www.dutchnews.nl/news/archives/2014/11/young-dutch-turks-radical-views-worry-mps-call-for-more-research.php/

– 20% af britiske muslimske studerende ville ikke anmelde et kommende terrorangreb, selvom de havde kendskab til det (PDF): http://www.fosis.org.uk/sac/FullReport.pdf[/box]

Hvorfor er Islam så farlig?

Jeg ser Islam som så ekstremt farlig, fordi den er opbygget på en måde, der intimiderer dens følgere. Og denne intimidering sker ganske nemt i mange lande, hvor uddannelsesniveauet er meget lavt og levestandarden tilsvarende lav – primært arabiske lande, hvor små eliter lever fedt og resten i armod. Præcist som kristendommen og katolicismen udbyttede fattige og udannede mennesker i Europa for ikke så længe siden.

Islam og Sharia er en så ubegribeligt dybt integreret del af millioner og atter millioner af menneskers liv, og det betyder, at de islamistiske ledere råder over en veritabel hær af muslimer, der enten er bange, sympatiserer eller er aktivt deltagende i Jihad.

Men…? Er der ikke masser af moderate og fredelige muslimer?

Jo, det er der. Rigtig mange endda. Millioner faktisk. Vi har set dem – også i de seneste dage efter massakren i Paris – hvor de taler fredens sag. Og al respekt til dem – de er modige, ordentlige og gode mennesker, der fortjener vores respekt.

Problemet her er blot, at de er for få! Der er ca. 1,6 milliarder muslimer i verden, og selv de mest forsigtige skøn siger, at mellem 10 og 20% af disse er radikaliserede. Det er altså mellem 160 og 320 millioner mennesker!

Men levner det så ikke omkring 1,3 milliarder fredselskende muslimer? Nej, desværre ikke. Lad mig minde dig om, at for eksempel 80% af unge muslimske studerende i Holland bifalder Jihad og at 62% af den britiske muslimske befolkning ønsker ytringsfriheden fjernet.

Jeg har ikke skyggen af anelse om, hvor mange reelt fredselskende muslimer, der vil modvirke terror, der findes i verden, så jeg kaster mig ud i fornemmelser og gætværk her.

Lad os sige, at vi har 300 millioner islamister – det er ret faktuelt. Kigger vi så på de skræmmende tal nævnt tidligere og renser for diverse unøjagtigheder, står vi nok med noget, der ligner 40% af resten af muslimerne som sympatiserende eller blot tavst sympatiserende med Jihad og Sharia. Det er omkring 520 millioner mennesker, der sammen med de allerede nævnte 300 millioner bliver til imponerende 820 millioner mennesker. Det er mange, og hvis tallet er MEGET mindre, end jeg frygter her, er det måske “kun” 450 millioner mennesker. Det er flere, end der bor i USA.

Til sammenligning bestod Tyskland i 1939 af ca. 70 millioner mennesker, og de kunne da lave en del ravage. At der sikkert var mange gode og fredselskende tyskere under oprustningen og den efterfølgende krig gjorde ikke nogen forskel: De ledende og rabiate kræfter magtede at styre masserne med frygt, løgne og undertrykkelse. Præcist som det sker i flertallet af muslimske lande og i vestlige landes muslimske ghettoer.

Vi er nødt til at forholde os til den virkelighed, historien har gentaget for os igen og igen: Selv mindretal kan styre flertal, hvis forudsætningerne er til stede, og de er: Frygt, blind tro og et klart fjendebillede.

I Islam dyrkes disse discipliner. Det klare fjendebillede er jøderne og Vesten, den blinde tro er styret via benhård disciplin, der kan få fædre til at dræbe døtre for ærens skyld, steninger, piskninger etc. og frygten er sammenhængende med de nævnte straffe. Dette er så yderligere forstærket mange steder, som vi ser det med for eksempel ISIS, hvor streng Sharia betyder halshugning af tvivlere, steninger, håndsafhugninger osv.

Vi står altså med en formidabel styrke, hvor et mindretal ønsker det islamiske kalifat i verden og så en ganske stor gruppe, der af enten frygt, mere eller mindre sympati eller apati er kanonføde og fodfolk for dem med den onde dagsorden.

Hvad kan muslimer gøre ved det her?

Den enkelte muslim i verden kan naturligvis ikke gøres ansvarlig for eksempelvis terrorangrebet i Paris, og den enkelte muslim skal på ingen måde undskylde det. Det ville jo være lige så stupidt som at bede kristne undskylde for Breivik for eksempel.

Men at tage afstand fra noget er ikke at undskylde det! Og her er første trin, hvor alle gode muslimer kan gøre en forskel: Tag afstand offentligt på lige fod med vi andre.

At tage afstand er mere end at sige “føj”. Det er også at vende ryggen til enhver imam, der præker nogen form for fjendskab mod resten af verden. Undlad at gå i de moskeer – find andre steder at bede. Jeg væmmes ved at se, at for eksempel Grimhøjmoskeen ved Aarhus fyldes fredag efter fredag til lyden af en modbydelig imam, der præker vold og død.

Første trin på vejen til en accept og en god sameksistens er, at muslimer med godt i hjertet afviser den slags. Når det ikke sker, og når moskeerne og andre steder hvor drabsliderlige imamer præker død over Vesten, fyldes med mennesker, er det altså svært at tro på, at Islam er fredens religion, og at vi andre ikke har noget at frygte.

Skal muslimer føle skyld? Ja og nej. Ja, fordi hvis en muslim støtter volden og døden ved at gå i moskeer med blodtørstige imamer, støtter knægtelse af ytringsfrihed, støtter Jihad eller steninger, så er de med til at skabe ragnarok. På samme måde som hver eneste tysker i 1930’ernes Tyskland, der var enten aktive eller passive i forhold til nazismen havde skyld således har også hver muslim, der er radikaliseret, sympatiserer med Jihad eller blot forholder sig passive medskyldig.

Nej, fordi de muslimer, der ikke ønsker terror og Sharia absolut ikke har nogen skyld for den ondskab, der udspringer fra Islam. Og igen: Skyld fører ingen vegne – men det gør til gengæld aktiv afstandtagen!

At være muslim og tavs i relation til ISIS, terror, steninger med mere er den grundlæggende føde, de radikaliserede behøver. Det gælder for alle typer ekstremister. De fødes af den “stille sympati”, apatien og ligegyldigheden.

Hvis de muslimer, der fortæller verden, at Islam er fredens og kærlighedens religion, taler sandt og er i flertal, er de det vigtigste værktøj til at bekæmpe det middelaldermørke, som Sharia, ISIS m.m. er.

På et mere lavpraktisk niveau er det en god ide at holde helt op med diverse krav om, at der ikke serveres svinekød – tag en madpakke med i stedet. Det gør det så uendeligt meget sværere at adoptere en fremmed kultur, der stiller krav om særbehandling. Sørg for, at jeres unge mænd ikke spytter efter danske piger, der går klædt på en måde, der ikke harmonerer med Islam – det er ikke sådan, I vinder respekt for jeres religion.

Er det ikke bare uretfærdigt overfor muslimerne?

Jo! Det er hamrende uretfærdigt, at de muslimer, der ikke er fjendtlige, skal stå på mål for dem, der er fjendtlige. Nu er det bare sådan, at tro og religion er frivillig – det er VALG at tro på den ene eller den anden gud. Som muslim har man valgt at tro på Allah og profeten. Med det valg udsætter man sig for en desværre ret stor risiko for at blive sat i bås som terrorist. Det ER uretfærdigt, og det ER forklarligt. Lad mig begrunde det:

Når uskyldige mennesker halshugges, korsfæstes, piskes med mere af ISIS, sker det til råbet “Allahu Akbar” – samme ord, som muslimer verden over messer i moskeerne dagligt. Når de islamistiske ledere på videoer og i skrifter fortæller om deres snarlige overtagelse af verdensherredømmet, er det Islam og Sharia, der skal regere, siger de – og så siger de også Allahu Akbar. Da flyene vædrede Pentagon og Twin Towers den 11. september 2001, så vi andre i tv, hvordan muslimer over hele verden festede i gaderne og hyldede terrorhandlingen. Vi så endda danske muslimer feste over det.

Med det in mente bør det ikke være SÅ svært at forstå, at vi ikke-muslimer er skeptiske. Særligt ikke når vi så præsenteres for en nærmest kontinuerlig strøm af begivenheder, hvor muslimer i Vesten bedriver tvangsægteskaber, piskninger, sender penge til ISIS og meget andet. I det billede fylder de fredselskende og moderate muslimer ikke ret meget. Derfor er ikke-muslimer lidt bange og meget skeptiske.

På samme måde, som verden var bange i 1930’erne over, hvad der skete i Tyskland. Nazismen fik lov at vokse, fordi gode og moderate tyskere ikke bremsede i tide. Jeg vil bede dig læse denne yderst tankevækkende: En tyskers syn på Islam.

Jeg forstår til fulde, hvor rædselsfuldt det må være at være muslim, elske Vesten, friheden etc. og så skulle føle sig set ned på og mistænkeliggjort grundet sin tro. Det er HAMRENDE uretfærdigt overfor den enkelte. Men det er sådan, det er, og det er kun muslimerne selv, der kan ændre det forhold. Ikke ved at holde kæft – men ved at råbe op! Det er – og jeg gentager mig selv – et valg at være muslim, og da virkeligheden er, at millioner af mennesker med det valg har erklæret Vesten og friheden Jihad, påhviler det alle de andre med samme valg men anden dagsorden at bekæmpe uvæsnet, tale det imod og påvirke det.

Er det ikke farligt for de fredelige muslimer? Jo – gu er det så! Lige som det er farligt for de piloter og soldater fra Vesten, der lige nu kæmper mod ISIS for – i første omgang – at redde muslimer fra døden. Til gengæld er muslimer med fredelige hensigter ikke alene, og det leder mig til sidste overskrift:

Hvad kan ikke-muslimer gøre?

Vi kan gøre mange ting. Først og fremmest skal vi undlade at bøje os for mørkemændene. Vi skal aldrig gå på kompromis med ytringsfriheden, for styrke er en af de få ting, de islamistiske tåber forstår og frygter. Husk på, at de tilbeder en gud, der i deres egne øjne er så svag, at selv en tegning kan true denne gud.

Vi skal også favne de muslimer, der tør og vil gå imod Jihad og islamistiske ekstremister. De må ikke stå alene – det har vi slet ikke råd til. Hverken for vores friheds skyld eller rent menneskeligt. Det betyder, at vi som ikke-muslimer må undlade enhver form for racisme og i stedet være mod ekstremisme (uanset dens farve). Vi skal som samfund tilbyde beskyttelse til de enkeltindivider, der går mod islamismen – for at være mod de rabiate idioter kan være farligt. Ja – også i Danmark!

Vi skal give “noget for noget” i den forstand, at vi skal favne, når og hvis muslimer går på gaden i protest mod islamisterne. Gå med dem og beskytte dem mod de af deres trosfæller, der vil dem ondt. Vise de gale køtere blandt muslimerne, at alle andre kan og vil favne fredelige muslimer. Men det kræver bare – uretfærdigt eller ej – at de fredelige og moderate muslimer tager teten. Det er helt nødvendigt, og det er nødvendigt nu. Det er mit inderlige håb, at ikke-muslimer så vil tage imod og gå med.

Rosenstand out!

Rigtige kvinder og mænd deler da! Gør du?

27 kommentarer til “Kom på banen, muslim!”

 1. Du er en modig mand Rosenstand! Er du slet ikke bange for at islamister vil komme efter dig?

  1. Hej Lars
   Nej, jeg bruger ikke at være bange. Jeg mener, at det er så ekstremt vigtigt med denne debat og denne sag, og jeg er ulykkelig over, at danske politikere (mange af dem) og meningsdannere tilsyneladende ikke har læst de samme historiebøger, jeg har. Jeg er for ung til at have oplevet 2. verdenskrig, men fornægtelsen af det reelle problem og fornægtelsen af islamisternes evne og vilje til at nå deres mål ligner til forveksling langmodigheden hos politikerne i 1930’erne, der lod nazismen vokse sig stærk nok til at sætte verden i flammer.

   Denne debat SKAL tages, og disse ting SKAL siges. At holde det for sig selv er udemokratisk slendrian og dovenskab – der er for meget på spil!

 2. Tror desværre at for mange af dem som er så ekstreme, har det ikke været noget valg. Jeg tror den eneste måde vi kan sikre os at dæmpe det her er ved at investere i de lande hvor det udspringer fra i form af uddannelse/demokrati, ligesom man har gjort med Afghanistan, man kan ikke bombe sig til fred som man gør nu.

  1. Hej Per
   Jeg er meget interesseret i at høre, hvorfor du mener, at det at være ekstrem ikke er et valg? Tror du, at for eksempel terroristerne i Paris forleden var tvungne til det?

   I for eksempel Afghanistan piller Taleban de skoler ned, som Vesten inkl. Danmark har bygget. Andre investeringer i velfærd for lokalbefolkningen lider samme skæbne. Hvordan mener du, vi kan investere os ud af det?

 3. Hej Thomas
  Tak for et godt indlæg, og fordi du fik sat nogle gode ord på det der har rumsteret oppe i mit hovedet de sidste par dage.
  Jeg så en video forleden fra Oxford universitet, og jeg blev ærligtalt lidt forvirret, hvad syntes du der bliver sagt her
  https://www.facebook.com/video.php?v=408318702620490&set=vb.118863654899331&type=3&permPage=1

  Jeg vil personligt glæde mig til at gå med i en kæmpe demonstration fylde med gode muslimer og en masse ikke muslimer….hvis sådan en bliver til
  Mvh Frank

  1. Tja Frank – jeg synes, han siger, at det slet ikke var nationalsocialister, der stod for en verden i brand i 1940’erne – men ekstremister.

   Jeg tænker tit over, at hvis Islam er fredens religion, hvorfor er islamistiske ekstremister så ikke ekstremt fredelige?

   Det er jo faktuelt, hvad Koranen foreskriver, og det er faktuelt, at terroren begås i Islams navn og med millioner af muslimers enten billigelse eller tavse billigelse. En ekstremt veltalende og sikkert fredelig muslim kan ikke ændre på millioner af alt andet end fredelige trosfællers gerninger – eller mangel på samme.

   Alle gode indspark tæller, og om så Islam ER fredens religion, står tilbage at konstatere, at muslimer i Syrien, Irak, Afrika og i Europa dræber i vildskab og uden smålig skelen til hverken hudfarve eller religion. Så nej – jeg køber den ikke. Islam og Sharia er det ondeste onde og den værste af alle religioner.

   1. Hej Thomas
    Tak for svar, jeg er helt enig, og begriber ved gud ikke (sjovt udtryk når man er ateist) hvorfor diverse politikkere og andet godtfolk ikke tør tage fat i roden og få lovgivet så det bliver en betjenings sag at flytte de Imamer der er skjulte ekstremister, jihadister, m.m. væk med dem(isoler dem) og bak op om de Imamer der kan og vil prædike på et civiliseret plan.
    Det kunne også være god ide hvis vores etniske politikkere som jo har store netværk i muslimske miljøer tog initiativ til at de såkaldte gode muslimer, komme på banen i offentligt og massive demonstrationer at udtrykker deres foragt for Jihad og Sharia både for at vise ekstremisterne og resten af verden hvad muslimer står for… Så jeg også sikker på vi er mange ikke muslimer der ville gå i støtte optog med dem.
    Pyh-ha så fik jeg lige lidt søndags luft, for frustrationerne
    God dag over there
    Mvh Frank

 4. Hej Thomas,

  De som bliver ekstreme virker til at være under meget stærk social indflydelse og taget fra studier af Scott Atran som beskriver at religion ikke er den drivende faktor, men rent faktisk social motivation, citere jeg:”
  Scott Atran has found the greatest predictors of suicide bombings to be not religion but group dynamics: While personal humiliation does not turn out to be a motivation for those attempting to kill civilians, the perception that others with whom one feels a common bond are being humiliated can be a powerful driver for action. “Small-group dynamics involving friends and family that form the diaspora cell of brotherhood and camaraderie on which the rising tide of martyrdom actions is based”. Terrorists, according to Atran are social beings influenced by social connections and values. Rather than dying “for a cause”; they might be said to have died “for each other”.
  Jeg synes der er gode tegn i Afghanistan som især artiklen fra the daily beast påpeger, der er som altid i medierne, mangel på at fortælle de positive historier.

  Demokrati tager lang tid at opbygge

  kilder:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_terrorism
  http://en.wikipedia.org/wiki/Social_conditioning
  http://www.thedailybeast.com/articles/2014/02/11/to-see-the-progress-in-afghanistan-stop-viewing-the-country-through-a-western-lens.html

  1. Tja – det skulle jo så betyde, at grupper af kristne, af jøder og af buddhister også skulle drøne rundt i verden og skyde uskyldige i deres guders navne, at der skulle findes pendanter til Boko Haram, der har et andet fundament end islam.

   Nej – jeg tror, at alt dette er politisk korrekte bortforklaringer af det faktum, at islam avler terror globalt i et omfang, som intet andet politisk og/eller religiøst system siden 2. verdenskrig.
   Jo længere vi fortier og fordrejer virkeligheden i relation til islamistisk terror – jo hårdere bliver det at komme det til livs.

   Naturligvis er der gruppepres blandt de radikaliserede muslimer, som der er alle andre steder – ingen tvivl om det. Men det er altså stort set kun blandt muslimer, at det gruppepres fører til terror.

 5. Det passer ikke helt, for det er faktisk langt fra Islam der alene er årsagen til terror, for eksempel har FBI en liste over terrorangreb begået i USA fra 1980-2005: http://www.loonwatch.com/2010/01/not-all-terrorists-are-muslims/
  Jeg prøver absolut ikke at forsvarer Islam, og jeg er selv ateist, jeg ville ikke have noget imod en verden uden religion, hvor folk tog ansvar for egne handlinger og i eget navn. Men jeg tror at menneskets psyke er mere komplekst og at der ligger mere bag de handlinger. Dermed ikke sagt at det ikke kan være årsagen i specifikke tilfælde, men jeg er blevet mere påpasselig med at generalisere og sige at en enkelt grund er faktoren til alt det der er sket. Der må også være faktorer såsom miljø, korruption, økonomisk, magtmisbrug, provokation m.m.

  1. Per, den liste er jo helt uden relevans, eftersom terror i høj grad sker globalt og ikke kun i USA. For eksempel vil bombningerne i London og Madrid, ISIS gerninger i Mellemøsten, Talebans gerninger i Afghanistan, de forpurrede angreb i Danmark, Frankrig, Tyskland m.m. jo ikke fremgå af den liste. Og glem ikke, hvad der foregår på det afrikanske kontinent.

   Det er ganske enkelt farligt at benytte denne “hvad så med de andre” argumentation. At der findes terrorister uden muslimsk baggrund er uden for diskussion, men at benytte det faktum til at nedtone den islamistiske fare er simpelthen farligt!

   Her er så en anden liste: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Islamic_terrorist_attacks

   Lad mig sammenligne:
   Et villakvarter har store problemer med rotter, og mange af beboerne er meget bekymrede. Problemet skal løses, og kommunen vælger at sende en liste til alle beboerne, der viser, at der skam også er problemer med mus. Hvordan det lige løser rotteproblemet, står hen i det uvisse, men det er helt sikkert, at strudsepolitik ikke løser noget som helst.

   At ikke alle terrorister er muslimer, gør ikke én eneste muslimsk terrorist mindre farlig, uskadeliggør ham eller sikrer dig mod at blive offer.

 6. Jeg synes ikke vi skal have en strudsepolitik, men løsning må jo være at lære dem om demokrati og uddanne dem, så de kan højne deres bevidsthedsniveau for dermed at kunne blive i stand til at foretage bedre valg. Det demokrati som gør at vi for første gang i verdenshistorien kan leve så fredeligt som vi gør. Som jeg ser det er det den eneste måde vi kan komme problemet til livs, ellers tror jeg desværre aldrig at det bliver anderledes.

  1. Ja, det ville være en stor hjælp. Mens vi forsøger at finde ud af en måde at lære dem om det på, skal vi forholde os til, at de nedskyder skolebørn, river de skoler, vi har bygget, ned og henretter voksne med verdslige uddannelser.

   Den nuværende generation af jihadister tror jeg ikke på, kan vendes. Jeg tror, vi er nødt til at aflive dem desværre. Det er svært at se en af de deltagende i Talebans nedskydning af skolebørn i Pakistan som resocialiseret gartner eller grønthandler, ikke?

 7. Det tror jeg også bliver svært. De nøjes jo nok ikke med at skyde med tomater og gulerødder

 8. Hej Thomas
  tror ikke en meter på at problemet kan løses militært – det ville næsten også være for nemt …

  hvis der skal gøres noget må vi til at tænke nyt – jeg vil foreslå at “man” hurtigt får udarbejdet en diagnose for “overdrevent” religiøssitet – og medicinere derefter, så tilgangen hurtigt bliver stoppet – største opgave bliver nok hvordan man får det i drikkevandet i f.eks Afganistan
  men i dk vil det være et ganske nemt at klare problemet på den måde – jeg føler mig ret sikker på at mange læger vil give mig ret når jeg hævder at de religiøst fanatiske er “syge i bolden”
  en anden fordel er at vores “kære” politikker ikke får blod på hænderne og at andre trossamfund nok hurtigt indser at de nok skal holde lav profil….

  ps. beklager evt. stavefejl

 9. Michael Gjerding

  Hej Thomas,
  Tak for gode indlæg på Google Plus – der skal meget til før at jeg skriver . Du skriver meget overbevisende om din holdning til islam. Det kan godt være meget af det er rigtigt, men det er ikke det vi har brug for at høre lige nu efter den forfærdelige episode i Paris.
  Personlig vil jeg kramme alle de muslimer jeg møder – hvis du vælger at råbe af dem, så er det dit valg. Det er jo et frit land vi lever i. De bedste hilsener Michael Gjerding, Lyngby , Danmark

  1. Hej Michael
   Tak, men hvis du læser, hvad jeg skriver på G+, kunne du så ikke tage og læse det indlæg, du lige har kommenteret på? Jeg opfordrer jo i den grad til at favne enhver muslim, der ikke er radikaliseret. Jeg råber jo heller ikke – jeg taler til anstændigheden hos både muslimer og ikke-muslimer. Var indlægget for langt – eller hvad er årsagen til, at du er i stand til at få det SÅ galt i halsen?

 10. Hej Thomas

  Super god artikel!

  Det er sku utroligt at pladderhumanisterne og de kulturradikale ikke kan se at den politik de fører, er den som skader alle de moderate og integrations villige muslimer allermest.

  Hvis man fra politisk side gjorde det klart at religion kommer i anden række da dette er et personligt valg, vil de fleste moderate muslimer ikke have noget problem med selv at modernisere deres religion så den passende i den vestlige verden.

  Den konstante eftergivenhed og tilpasning til en minoritets gruppe fra politisk side fører til at de radikale elementer udnytter dette og stadig kræver mere og mere hensynstagen. Da denne eftergivenhed og tilpasning for det meste sker på bekostning at den eksisterende kultur, burde det vel være ind lysne at det til fører til nogle voldsomme spændinger i landet!

  håber sku snart at de vågner op!

  1. Hej Lars
   Ja – føj for den lede. Men det er jo desværre virkelighed i Syrien, Irak og andre steder hver eneste dag. Trods billedets afskyvækkende indhold er det jo også symptomatisk – desværre.

 11. Jeg vil også gerne sige tak til Thomas for et godt indlæg og jeg er enig hele vejen. Jeg har, som du skriver i det sidste svar, også tydeligt set ligheden med perioden op til 2. verdenskrig og den himmelråbende naivitet der herskede i hele verden. I vores lille land var vi rent fysisk besat i næsten 3 år inden det gik op for massen og politikerne at nazisterne var vores fjender. Jeg er glad for at se andre interessere sig for debatten, da jeg føler mig ret alene i min normale omgangskreds omkring mine bekymringer. Det virker som om vi har en nærmest opgivende, ligegyldig stemning i Europa for at forsvare vores værdier. Alle der har muligheden og evnen bør sige sandheden som du gør her, min samvittighed siger mig også at noget skal gøres og alle skal bidrage til at nedbryde den konfliktsky selvcensur der hviler over emnet.

  1. Hej Bo

   Tak for opbakning. Du kan jo dele artiklen her med din omgangskreds, så de kan se, du ikke er ene om dine holdninger.

 12. Emil Fogh Christiansen

  Jeg er meget enig i dit budskab. Jeg er selv ateist, jeg bryder mig ikke synderligt om din meget kontante sammenligning af koranen og biblen. Den helt store forskel er, at koranen, i modsætning til bibelen, ikke har en “afradikaliserende” del 2 (nye testamente). I det nye testamente gøres der jo klart og tydeligt op med de lede og modbydelige ting (lad den, der er uden skyld kaste første sten), og dette synes jeg er meget vigtigt at inddrage i en eventuel sammenligning. Ydermere er koranen svær at fortolke på anden vis end bogstavelig (man kan mene, den gør en dyd ud af utvetydighed), mens det nye testamente hovedsageligt er bygget op omkring metaforer og lignelser, som prædiker moderne værdier om medmenneskelighed og ikke mindst fredsommelighed. (At der er begået grusomheder i kristendommens navn kan, i modsætning til koranens tilfælde, på ingen måde bebrejdes teksten i det nye testamente.) Mange muslimer mener, at Mohammed “fiksede” eller færdiggjorde tråden som jødedommen og kristendommen udlagde. Derfor finder jeg det bemærkelsesværdigt, at koranen i høj grad minder om en “afvikling” af det nye testamente, til fordel for ældre primitive (i mange tilfælde hedenske) dyder man kan genkende fra det gamle testamente, og som kristendommens hovedperson ellers havde til mål at afskaffe/modernisere. At koranen så faktisk er endnu mere grusom end det gamle testamente (de ti bud er trods alt “forholdsvis” moderne anvendelige), mener jeg kun gør ondt værre.
  Islam har altså, (i modsætning til kristendommen) ingen kanonisk tekst, der forsøger at modernisere eller afradikalisere. Islam er på denne bagrund begravet i fortiden, der efterlades ingen mulighed for nyfortolkning. Islam er stringent, fastlåst og derfor for evigt primitiv, og derfor for evigt grusom. At frasige sig de radikale elementer af Islam burde være ensbetydende med at frasige sig Islam helt og holdent.

  1. Det kan vi såmænd godt være enige om, Emil. Jeg mener, at den værste af alle religioner er Islam – men jeg vil ikke være med til at frikende kristendommen for alle dens uhyrligheder gennem historien.

   1. Emil Fogh Christiansen

    Min kommentar forsøgte overhovedet ikke at frikende kristendommen for dens uhyrligheder… Det troede jeg var tydeligt. Jeg vil kun påpege de meget væsentlige forskelle mellem de to religioners kanoniske tekster. Jeg ser koranens “kompromisløshed” (et alt for venligt lydende ord…) som den væsentligste årsag til at Islam aldrig har gennemgået den “fornuftsopblomstring” som har fundet sted i den vestlige verden. Det nye testamente giver nemlig plads/rum til eksempelvis meget ikke-islamiske dyder som ydmyghed, fritænkning, medmenneskelighed og tilgivelse. Det gør koranen ikke… Mennesker er mennesker…, men Islam har begået/begår uhyrligheder “i tråd med” koranen, kristendommen har begået uhyrligheder “på trods af” det nye testamente… Jeg er fuldstændig enig med dig i, at religion i sig selv er primitivt og destruktivt, og at religiøsitet kun afholder mennesket fra at udvikle sit potentiale. Men ikke desto mindre, mener jeg, er det nye testamente “budskabsmæssigt” et eksempel på stor visdom i forhold til den primitive tid det opstod i, og dets væsentligste budskab synes jeg sagtens kan koges ned til “tænk dig om…” Kristendommens uhyrligheder skyldes kun idioti hos dens følgere.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen