Hvis du følger mig på sociale medier, ved du allerede, at jeg har en klar holdning til religion, til ytringsfrihed og til terror. Hvis du ikke gør, er det vigtigt, at du tager afsæt i, at jeg har mine holdninger baseret på følgende forudsætninger:

  • Jeg er ateist, og jeg har absolut ingen sympati for nogen religion overhovedet – tværtimod
  • Jeg mener, at ytringsfriheden er grænseløs, og at gråzoner skal prøves ved en domstol, hvis de opstår
  • Jeg mener, at alle har ret til en hvilken som helst tro, de aldrig påtvinger eller skader andre med
  • Jeg er oprigtigt bekymret for fremtiden for Europa

Religioner fører til vold og undertrykkelse

Alle religioner har medført og medfører stadig i større eller mindre grad vold, intolerance, undertrykkelse og udbytning af mennesker. Kristendommen i alle dens farver har gjort det og gør det. Islam har gjort det og gør det – og i dag er det par excellence Islam, der overalt i verden benyttes til undertrykkelse, vold m.m. Sådan er det, og det er vi nødt til at forholde os til, selvom mange muslimer siger, at det, der foregår med ISIS, terroren 11. september og frem til de seneste feje angreb i Paris, ikke er Islam.

Hvad er det med den Koran?

Koranen indeholder et hav af anvisninger, ligesom for eksempel Biblen gør det – Koranen er dog hundrede gange mere blodig og specifik end for eksempel Biblen. Begge er lede og afskyvækkende bøger, og det, der gør den store forskel på de to bøger i dag, er især, at følgerne af Biblen tilsyneladende har “tidsjusteret” fortolkningen til mere moderne tider, hvorimod muslimer i udpræget grad er blevet mere stringente.

For eksempel siger Biblen, at utro kvinder skal stenes og homoseksuelle skal dræbes. Det siger Koranen også. Men der er heldigvis ikke nogen steder tilbage i verden, hvor kristne stener kvinder og dræber homoseksuelle. Det er der til gengæld et stigende antal steder i verden, hvor muslimer gør netop det.

Lad mig bringe nogle få citater fra Koranen om vantro:

Profet! Bekæmp de vantro og hyklerne! Vær skånselsløs mod dem! Deres herberg bliver Helvede. Hvilket ondt endeligt! Koranen, 9:73

I, der tror! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Gud er dem de gudfrygtige.

Koranen, 9:123

De af de troende, der bliver siddende, uden at de har nogen skavanker, står ikke på lige fod med dem, der kæmper for Guds sag, både med deres ejendom og deres liv. De, der kæmper med deres ejendom og deres liv, dem sætter Gud et trin højere end dem, der bliver siddende. Gud har lovet hver af dem Det Skønneste, men Gud udmærker dem, der kæmper, frem for dem, der bliver siddende, med en vældig løn … Hvis nogen forlader sit hus for at udvandre til Gud og Hans udsending, og døden derpå indhenter ham, så påhviler det Gud at belønne ham … De vantro er så åbenlys fjende af jer.

Koranen, 4:95-100

Kvinder og kvinders rolle i Koranen

“Mænd står over kvinder, fordi Allah har givet nogle fortrin frem for andre, og fordi de har givet ud af deres ejendom”
“De [kvinder], fra hvem I frygter genstridighed, skal I formane, lade alene i senge og slå. Hvis de så adlyder jer, skal I ikke foretage jer mere mod dem.” – sura 4:34

“Kvinder har med ret og rimelighed krav på det samme, som de er forpligtet til; men mændende står et trin over dem” sura 2:228

Lad os også lige tage nogle tørre tal, som du kan kigge nærmere på, hvis du vil:

– 62% af britiske muslimer er imod ytringsfrihed: http://www.cbsnews.com/news/many-british-muslims-put-islam-first/

– Mellem 26 og 89% af muslimer i en lang række lande sanktionerer stening til døden af utro kvinder (PDF): http://www.pewforum.org/uploadedFiles/Topics/Religious_Affiliation/Muslim/worlds-muslims-religion-politics-society-full-report.pdf

– 40% af den muslimse befolkning i UK ønsker Sharia lov indført i UK: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1510866/Poll-reveals-40pc-of-Muslims-want-sharia-law-in-UK.html

– 80% af unge muslimer i Holland ser hellig krig mod vantro som helt OK: http://www.dutchnews.nl/news/archives/2014/11/young-dutch-turks-radical-views-worry-mps-call-for-more-research.php/

– 20% af britiske muslimske studerende ville ikke anmelde et kommende terrorangreb, selvom de havde kendskab til det (PDF): http://www.fosis.org.uk/sac/FullReport.pdf

Hvorfor er Islam så farlig?

Jeg ser Islam som så ekstremt farlig, fordi den er opbygget på en måde, der intimiderer dens følgere. Og denne intimidering sker ganske nemt i mange lande, hvor uddannelsesniveauet er meget lavt og levestandarden tilsvarende lav – primært arabiske lande, hvor små eliter lever fedt og resten i armod. Præcist som kristendommen og katolicismen udbyttede fattige og udannede mennesker i Europa for ikke så længe siden.

Islam og Sharia er en så ubegribeligt dybt integreret del af millioner og atter millioner af menneskers liv, og det betyder, at de islamistiske ledere råder over en veritabel hær af muslimer, der enten er bange, sympatiserer eller er aktivt deltagende i Jihad.

Men…? Er der ikke masser af moderate og fredelige muslimer?

Jo, det er der. Rigtig mange endda. Millioner faktisk. Vi har set dem – også i de seneste dage efter massakren i Paris – hvor de taler fredens sag. Og al respekt til dem – de er modige, ordentlige og gode mennesker, der fortjener vores respekt.

Problemet her er blot, at de er for få! Der er ca. 1,6 milliarder muslimer i verden, og selv de mest forsigtige skøn siger, at mellem 10 og 20% af disse er radikaliserede. Det er altså mellem 160 og 320 millioner mennesker!

Men levner det så ikke omkring 1,3 milliarder fredselskende muslimer? Nej, desværre ikke. Lad mig minde dig om, at for eksempel 80% af unge muslimske studerende i Holland bifalder Jihad og at 62% af den britiske muslimske befolkning ønsker ytringsfriheden fjernet.

Jeg har ikke skyggen af anelse om, hvor mange reelt fredselskende muslimer, der vil modvirke terror, der findes i verden, så jeg kaster mig ud i fornemmelser og gætværk her.

Lad os sige, at vi har 300 millioner islamister – det er ret faktuelt. Kigger vi så på de skræmmende tal nævnt tidligere og renser for diverse unøjagtigheder, står vi nok med noget, der ligner 40% af resten af muslimerne som sympatiserende eller blot tavst sympatiserende med Jihad og Sharia. Det er omkring 520 millioner mennesker, der sammen med de allerede nævnte 300 millioner bliver til imponerende 820 millioner mennesker. Det er mange, og hvis tallet er MEGET mindre, end jeg frygter her, er det måske “kun” 450 millioner mennesker. Det er flere, end der bor i USA.

Til sammenligning bestod Tyskland i 1939 af ca. 70 millioner mennesker, og de kunne da lave en del ravage. At der sikkert var mange gode og fredselskende tyskere under oprustningen og den efterfølgende krig gjorde ikke nogen forskel: De ledende og rabiate kræfter magtede at styre masserne med frygt, løgne og undertrykkelse. Præcist som det sker i flertallet af muslimske lande og i vestlige landes muslimske ghettoer.

Vi er nødt til at forholde os til den virkelighed, historien har gentaget for os igen og igen: Selv mindretal kan styre flertal, hvis forudsætningerne er til stede, og de er: Frygt, blind tro og et klart fjendebillede.

I Islam dyrkes disse discipliner. Det klare fjendebillede er jøderne og Vesten, den blinde tro er styret via benhård disciplin, der kan få fædre til at dræbe døtre for ærens skyld, steninger, piskninger etc. og frygten er sammenhængende med de nævnte straffe. Dette er så yderligere forstærket mange steder, som vi ser det med for eksempel ISIS, hvor streng Sharia betyder halshugning af tvivlere, steninger, håndsafhugninger osv.

Vi står altså med en formidabel styrke, hvor et mindretal ønsker det islamiske kalifat i verden og så en ganske stor gruppe, der af enten frygt, mere eller mindre sympati eller apati er kanonføde og fodfolk for dem med den onde dagsorden.

Hvad kan muslimer gøre ved det her?

Den enkelte muslim i verden kan naturligvis ikke gøres ansvarlig for eksempelvis terrorangrebet i Paris, og den enkelte muslim skal på ingen måde undskylde det. Det ville jo være lige så stupidt som at bede kristne undskylde for Breivik for eksempel.

Men at tage afstand fra noget er ikke at undskylde det! Og her er første trin, hvor alle gode muslimer kan gøre en forskel: Tag afstand offentligt på lige fod med vi andre.

At tage afstand er mere end at sige “føj”. Det er også at vende ryggen til enhver imam, der præker nogen form for fjendskab mod resten af verden. Undlad at gå i de moskeer – find andre steder at bede. Jeg væmmes ved at se, at for eksempel Grimhøjmoskeen ved Aarhus fyldes fredag efter fredag til lyden af en modbydelig imam, der præker vold og død.

Første trin på vejen til en accept og en god sameksistens er, at muslimer med godt i hjertet afviser den slags. Når det ikke sker, og når moskeerne og andre steder hvor drabsliderlige imamer præker død over Vesten, fyldes med mennesker, er det altså svært at tro på, at Islam er fredens religion, og at vi andre ikke har noget at frygte.

Skal muslimer føle skyld? Ja og nej. Ja, fordi hvis en muslim støtter volden og døden ved at gå i moskeer med blodtørstige imamer, støtter knægtelse af ytringsfrihed, støtter Jihad eller steninger, så er de med til at skabe ragnarok. På samme måde som hver eneste tysker i 1930’ernes Tyskland, der var enten aktive eller passive i forhold til nazismen havde skyld således har også hver muslim, der er radikaliseret, sympatiserer med Jihad eller blot forholder sig passive medskyldig.

Nej, fordi de muslimer, der ikke ønsker terror og Sharia absolut ikke har nogen skyld for den ondskab, der udspringer fra Islam. Og igen: Skyld fører ingen vegne – men det gør til gengæld aktiv afstandtagen!

At være muslim og tavs i relation til ISIS, terror, steninger med mere er den grundlæggende føde, de radikaliserede behøver. Det gælder for alle typer ekstremister. De fødes af den “stille sympati”, apatien og ligegyldigheden.

Hvis de muslimer, der fortæller verden, at Islam er fredens og kærlighedens religion, taler sandt og er i flertal, er de det vigtigste værktøj til at bekæmpe det middelaldermørke, som Sharia, ISIS m.m. er.

På et mere lavpraktisk niveau er det en god ide at holde helt op med diverse krav om, at der ikke serveres svinekød – tag en madpakke med i stedet. Det gør det så uendeligt meget sværere at adoptere en fremmed kultur, der stiller krav om særbehandling. Sørg for, at jeres unge mænd ikke spytter efter danske piger, der går klædt på en måde, der ikke harmonerer med Islam – det er ikke sådan, I vinder respekt for jeres religion.

Er det ikke bare uretfærdigt overfor muslimerne?

Jo! Det er hamrende uretfærdigt, at de muslimer, der ikke er fjendtlige, skal stå på mål for dem, der er fjendtlige. Nu er det bare sådan, at tro og religion er frivillig – det er VALG at tro på den ene eller den anden gud. Som muslim har man valgt at tro på Allah og profeten. Med det valg udsætter man sig for en desværre ret stor risiko for at blive sat i bås som terrorist. Det ER uretfærdigt, og det ER forklarligt. Lad mig begrunde det:

Når uskyldige mennesker halshugges, korsfæstes, piskes med mere af ISIS, sker det til råbet “Allahu Akbar” – samme ord, som muslimer verden over messer i moskeerne dagligt. Når de islamistiske ledere på videoer og i skrifter fortæller om deres snarlige overtagelse af verdensherredømmet, er det Islam og Sharia, der skal regere, siger de – og så siger de også Allahu Akbar. Da flyene vædrede Pentagon og Twin Towers den 11. september 2001, så vi andre i tv, hvordan muslimer over hele verden festede i gaderne og hyldede terrorhandlingen. Vi så endda danske muslimer feste over det.

Med det in mente bør det ikke være SÅ svært at forstå, at vi ikke-muslimer er skeptiske. Særligt ikke når vi så præsenteres for en nærmest kontinuerlig strøm af begivenheder, hvor muslimer i Vesten bedriver tvangsægteskaber, piskninger, sender penge til ISIS og meget andet. I det billede fylder de fredselskende og moderate muslimer ikke ret meget. Derfor er ikke-muslimer lidt bange og meget skeptiske.

På samme måde, som verden var bange i 1930’erne over, hvad der skete i Tyskland. Nazismen fik lov at vokse, fordi gode og moderate tyskere ikke bremsede i tide. Jeg vil bede dig læse denne yderst tankevækkende: En tyskers syn på Islam.

Jeg forstår til fulde, hvor rædselsfuldt det må være at være muslim, elske Vesten, friheden etc. og så skulle føle sig set ned på og mistænkeliggjort grundet sin tro. Det er HAMRENDE uretfærdigt overfor den enkelte. Men det er sådan, det er, og det er kun muslimerne selv, der kan ændre det forhold. Ikke ved at holde kæft – men ved at råbe op! Det er – og jeg gentager mig selv – et valg at være muslim, og da virkeligheden er, at millioner af mennesker med det valg har erklæret Vesten og friheden Jihad, påhviler det alle de andre med samme valg men anden dagsorden at bekæmpe uvæsnet, tale det imod og påvirke det.

Er det ikke farligt for de fredelige muslimer? Jo – gu er det så! Lige som det er farligt for de piloter og soldater fra Vesten, der lige nu kæmper mod ISIS for – i første omgang – at redde muslimer fra døden. Til gengæld er muslimer med fredelige hensigter ikke alene, og det leder mig til sidste overskrift:

Hvad kan ikke-muslimer gøre?

Vi kan gøre mange ting. Først og fremmest skal vi undlade at bøje os for mørkemændene. Vi skal aldrig gå på kompromis med ytringsfriheden, for styrke er en af de få ting, de islamistiske tåber forstår og frygter. Husk på, at de tilbeder en gud, der i deres egne øjne er så svag, at selv en tegning kan true denne gud.

Vi skal også favne de muslimer, der tør og vil gå imod Jihad og islamistiske ekstremister. De må ikke stå alene – det har vi slet ikke råd til. Hverken for vores friheds skyld eller rent menneskeligt. Det betyder, at vi som ikke-muslimer må undlade enhver form for racisme og i stedet være mod ekstremisme (uanset dens farve). Vi skal som samfund tilbyde beskyttelse til de enkeltindivider, der går mod islamismen – for at være mod de rabiate idioter kan være farligt. Ja – også i Danmark!

Vi skal give “noget for noget” i den forstand, at vi skal favne, når og hvis muslimer går på gaden i protest mod islamisterne. Gå med dem og beskytte dem mod de af deres trosfæller, der vil dem ondt. Vise de gale køtere blandt muslimerne, at alle andre kan og vil favne fredelige muslimer. Men det kræver bare – uretfærdigt eller ej – at de fredelige og moderate muslimer tager teten. Det er helt nødvendigt, og det er nødvendigt nu. Det er mit inderlige håb, at ikke-muslimer så vil tage imod og gå med.

Rosenstand out!

Share This