Tidligere i dag postede en af mine kolleger i branchen en kopi af en invitation til et seminar i numerologi på Facebook – han syntes ligesom alle de kommenterende, at det var skørt, underligt og bizart. Det synes jeg også. Senere på dagen begyndte jeg at reflektere over det fænomen, som numerologi og astrologi er. Og de tanker vil del emed dig – læs med, hvis du har lyst!

Hvad er numerologi?

Lad os tage et kig på Wikipedias definition:

Numerologi (egtl. læren om tal) er en pseudovidenskabelig praksis, der forsøger at fastslå sammenhænge mellem bogstavkombinationer (ofte navne) og disses positive eller negative valør afgjort på grundlag af talberegninger. I numerologiske systemer har et alfabets bogstaver typisk hver en specifik talværdi, men det kan også forekomme at visse bogstavgrupper (fx vokaler eller alfabetiske naboer) tillægges samme værdi. Senest er kodeværdier i ASCII også anvendt numerologisk. I dag benyttes numerologien oftest som grundlag for navneændringer, for folk der tror, at et givent personnavn har særlige uheldige implikationer, andre benytter det som basis i deres vurdering af, om personnavne, og dermed personer, passer sammen.Wikipedia

Altså: Din fødselsdato og dit navn har afgørende indflydelse på, hvem du er, hvad du kan blive til og meget mere. Og hvis din fødselsdato ikke lige passer med dit navn, bør du skifte navn, så du kan få succes i livet. Eller sagt på en anden måde: Hvis du er født den 12. februar 1973, og hedder Lars Erik Jensen, er det overvejende sandsynligt, at du vil få et bedre liv, hvis du ændrede dit navn til Hjeronimus Gallofosen for eksempel… Den lader vi lige stå lidt.

Jeg prøvede for skæg skyld at teste mig selv på et site, hvor jeg skulle opgive mit navn og fødselsdato. Det kom der så en række karakteregenskaber ud af – hvoraf et par stykker såmænd passede udmærket. Så ændrede jeg mit navn fra Thomas til Tom – men med samme fødselsdato. Og ved du hvad? Nu var jeg en helt anden person med andre værdier, styrker og svagheder. Jow-jow, som vi siger i Jylland.

Så er der det med astrologi

Jeg er Krebs – så ved du det. Og da jeg er født den 22. juni, deler jeg altså personlighed med de millioner af andre mennesker, der også er født den 22. juni – siger astrologerne. Ikke nok med det – planeternes stilling på et givet tidspunkt påvirker mig. Men ikke nødvendigvis min hustru lige ved siden af mig, der født i februar et andet år. Jamen, det giver da bare mening, ikke?

Læser du horoskoper?

Lad mig dele en lille svedig hemmelighed med dig, som jeg kender til, da jeg er ud af journalistfamilie. Horoskoperne i aviser og ugeblade er skrevet elever, piccoliner og hvem der nu ellers får tjansen den dag eller uge. Nu ved du det.

Hvad er det, der sker i mennesker?

Jeg kan sagtens forstå, at mennesker skulle bruge noget mystisk at tro på – altså dengang, hvor vi gik rundt og troede, at alkymister kunne lave guld, at jorden var flad og at nisser og elverfolk regerede ude i mørket. Det var også dengang, der var reelt brug for religion til at holde masserne i et uoplyst mørke.

Men i dag i 2015? Vi ved, at jorden er rund, at evolution er faktuel og skabelseshistorien fra religionerne er videnskabeligt modbevist. Vi kan arbejde på molekylært niveau, og vi ved, at der ikke er andre banditter og monstre ude i mørket end de mennesker, der nu engang er netop det.

Hvad er det, der kan drive mennesker med skolegang bag sig til i 2015 at tro, at deres lykke hænger sammen med den talmæssige værdi af deres navn? Eller at tro på, at der findes en gud, der redder dem fra evig forbandelse? Det er mig en gåde udover alle grænser!

Virkeligheden viser jo, at religioner i dag handler om, enten at undertrykke folket (primært Islam i dag) eller at udbytte folk økonomisk (primært den protestantiske og katolske kirke). For nogle er religionen også skalkeskjul for sexuelt misbrug af børn.

Jeg fornægter ikke, at religion giver mange mennesker trøst, men jeg påstår til gengæld, at det er en tom trøst. Hvilken trøst er det at takke Jesus for, at ens barn slap levende fra en trafikulykke med brækket nakke og invalid for livet? Hvis ham der Jesus kunne fikse det havde det så ikke været smartere at undgå ulykken?

Som en af mine yndlingsbriter Sir Stephen Fry udtrykker det:”Vi kan ikke tale om nogen gud eller nogen tro uden også at tale om børn med cancer, sult i Afrika og børneprostitution”.

Nå – jeg er jo ateist og derfor er jeg fri til at tænke selv og kan nøjes med at forholde mig til faktuelle forhold. Og de er jo altså, som de nu engang er.

Undskyld det lille sidespring. Det, jeg ville sige, er: I første omgang i dag havde jeg den omtalte numerolog mistænkt for bare at have fundet en fed fidus til at malke penge ud af mindre begavede mennesker. Men jeg tror faktisk, at hun og hendes numerologkolleger tror på det, de siger. Og det er da… nå ja: Forunderligt!

Sagen er jo, at der sidder masser af mennesker i verden, der føler livet hårdt på den ene eller anden måde, og der kommer astrologien, numerologien og religionen ind og giver dem det, de søger mere end trøst: En bekvem undskyldning!

Det er det, jeg ikke kan lide! Det er for småt at give en forkert fødselsdato eller et forkert navn skylden. Det er ansvarsfraskrivelse, så det basker – og der er lange køer af begærlige banditter, der dagligt lænser den slags “fortabte” mennesker for penge for at “hjælpe”. Det er usmageligt – i bedste fald!

Nå – det var bare det, jeg ville sige. Hvad synes du?

Rosenstand out!

Share This